Spotkanie europejskiej grupy roboczej „European Explosive Ordnance Disposal Network - EEOD”

Data publikacji: 16.08.2017

W dniach 8-11 sierpnia br. na terenie Estonii odbyło się kolejne spotkanie europejskiej grupy roboczej „European Explosive Ordnance Disposal Network - EEOD1”.

W ramach której specjaliści ds. Materiałów wybuchowych, technicy bombowi, naukowcy i eksperci w zakresie chemii, biologii, fizyki jądrowej z 27 krajów UE, Norwegii, USA, a także z Europejskiego Centrum ds. Kontroli Chorób (ECDC), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Komisji Europejskiej i Europol, uczestniczyli w konferencji połączonej z treningiem praktycznym ukierunkowanym na reagowanie w przypadku zagrożeń CBRNiE.

Specjaliści wymienili się informacjami na temat ostatnich incydentów związanych z materiałami wybuchowymi i materiałami CBRN w ich krajach oraz przekazali informacje na temat realizowanych inicjatyw w zakresie wzmocnienia systemu reagowania na powyższe zagrożenia.

Na prośbę Europolu przedstawiciele Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP zaprezentowali działania Polski na rzecz wzmocnienia międzynarodowego systemu reagowania CBRN w ramach którego omówiono realizację projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education” - SE-CBRN-URE finansowanego przez Komisję Europejską (DG HOME) - www.secbrnure.uni.lodz.pl.

 

W maju 2008 r. Europol utworzył Europejską Sieć EOD (EEODN), zgodnie z wnioskiem Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE. Od tego czasu specjaliści ds. Materiałów wybuchowych i CBRN regularnie spotykają się i pracują razem. Od roku 2013 działania te zostały z powodzeniem włączone do portfolio szkoleniowego CEPOL i są współfinansowane przez Europol i CEPOL.


Źródło: BOA KGP