Wspólna wymiana doświadczeń

Data publikacji: 25.02.2010

Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na stałe wpisało się w harmonogram doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy różnych służb i żołnierzy. Kolejny już raz spotkali się na czterodniowych warsztatach. Podczas nich po raz pierwszy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi światowymi trendami technicznymi w zakresie środków przymusu oraz technik obserwacji.

W organizowaniu warsztatów szkoleniowych specjalizuje się nadkom. Tomasz Krajewski z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy. To on za zgodą przełożonych stara się by w miarę możliwości odbywały się one jak najczęściej. Tym bardziej, że warsztaty te przeznaczone są dla funkcjonariuszy i żołnierzy realizujących zatrzymania wysokiego ryzyka. W kończącym się dzisiaj czterodniowym szkoleniu biorą udział kujawsko-pomorscy policjanci i zaproszeni goście: przedstawiciele żandarmerii wojskowej, funkcjonariusze straży granicznej, ABW oraz żołnierze. Uczestnicy warsztatów doskonalą techniki walki wręcz, pracę z bronią w pomieszczeniach zamkniętych, strzelanie sytuacyjne, a także ratownictwo medyczne. Wczoraj mieli okazję poznać najnowszy specjalistyczny sprzęt techniczny służący do obserwacji (bezpilotowe środki latające) oraz emiter komunikatów i ostrzeżeń dźwiękowych pomocny w utrzymaniu ładu i porządku publicznego.

Bezpilotowe środki latające to niewielkich rozmiarów samoloty lub inne pionowzloty pozwalające na prowadzenie takich działań obserwacyjnych, które są trudne bądź niemożliwe do zrealizowania przy pomocy innych środków. W wielu krajach są one powszechnie używane i służą do nadzorowania bezpieczeństwa publicznego podczas imprez sportowych czy innych zgromadzeń publicznych.

Zaprezentowany został również emiter komunikatów i ostrzeżeń dźwiękowych tzw. Long Range Acoustic Device. Urządzenie to dzięki bardzo wysokiej, kierunkowej fali dźwiękowej potrafi przebić się przez każdy hałas i precyzyjnie uderzyć w strefę lub obiekt nawet do 1 km. Dzięki temu stosowany może być podczas demonstracji, których uczestnicy naruszają porządek publiczny czy w czasie meczu by uspokoić agresywnych pseudokibiców. W skrajnych przypadkach może być wykorzystywany do obezwładniania osób.

Następne warsztaty już wkrótce.

(Źródło: KWP Bydgoszcz)

Film Wspólna wymiana doświadczeń


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Wspólna wymiana doświadczeń (format flv - rozmiar 7.64 MB)