Betonowe bariery w drodze na woodstockowe pole. Wszystko dla bezpieczeństwa uczestników festiwalu

Data publikacji: 03.08.2017

W związku z zagrożeniami definiowanymi przez Policję, lubuscy stróże prawa byli pomysłodawcami zabezpieczenia w postaci betonowych barier, uniemożliwiających wjazd rozpędzonego samochodu ciężarowego na teren festiwalu. Na trzech stanowiskach kierowcy i pojazdy poddawane są skrupulatnym kontrolom przez policjantów. Wszystko dla bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie.

Trwa Policyjna Operacja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom XXIII edycji Przystanku Woodstock. Policja jako organ najbardziej odpowiedzialny za bezpieczeństwo zobowiązana jest do stosowania takich rozwiązań, które są proporcjonalne do istniejących zagrożeń. Aby uniemożliwić sytuację związaną z wjazdem rozpędzonego pojazdu ciężarowego w tłum ludzi, lubuscy policjanci wnioskowali o zamontowanie w wyznaczonych miejscach betonowych barier- szykan.

Zlokalizowano trzy takie punkty, na których stanęło łącznie 9 takich barier, po trzy na każdym stanowisku. Do tych stref mogą wjeżdżać jedynie kierowcy, którzy odpowiednio wcześniej uzyskali zgodę i stosowną przepustkę. Zgodnie z instrukcją kierowca zobowiązany jest wyłączyć silnik, wyjąć kluczyki, wysiąść z pojazdu i okazać dokument tożsamości oraz upoważnienie do przejazdu. Policjanci sprawdzają zgodność zapisów i kontrolują samochód. Na tzw. checkpoint’ach stacjonują także policyjni antyterroryści, którzy stanowią dodatkowe zabezpieczenie,  gotowi do podjęcia interwencji w przypadku złamania procedur.

Wiąże się to z pewnością z nieco dłuższym oczekiwaniem ale jest to cena związana zapewnieniem bezpieczeństwa. Warto dodać, że mimo tych utrudnień, zastosowane przez lubuską policję  rozwiązanie spotyka się ze zrozumieniem kierowców i uczestników imprezy.

 

Opracował:

tekst i zdjęcia: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

video: sierż. sztab. Maciej Kimet

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.5 MB)