Oświadczenie KGP dotyczące działań podejmowanych przez stołecznych policjantów podczas zabezpieczenia demonstracji pod Sejmem

Data publikacji: 31.07.2017

Kontrola przeprowadzona przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji w sprawie czynności policjantów zabezpieczających manifestację na terenie Komendy Stołecznej Policji wstępnie wykazała, że działania funkcjonariuszy były właściwe. Realizowane przez policjantów czynności ukierunkowano na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób biorących udział w manifestacji, jak i wszystkich manifestujących, okolicznych przechodniów i mieszkańców Warszawy.

Policjanci zabezpieczający teren przyległy do Parlamentu RP, gdzie miały miejsce liczne manifestacje, dokładali wszelkich możliwych starań, aby osoby uczestniczące w zgromadzeniach mogły w poczuciu bezpieczeństwa wyrażać swoje poglądy, aby bezpiecznie czuły się osoby postronne, a także parlamentarzyści, którzy często poruszali się w tym rejonie pieszo.

Policjanci wyciągnęli wnioski  z ostatnich wydarzeń m.in. w Radomiu, gdzie zarzucano Policji brak odpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które udawały się na manifestację. W związku z tym podczas zabezpieczenia demonstracji pod Sejmem działania policji realizowane były, gdy było to zasadne, nie tylko na terenie samych manifestacji ale także na trasach dojścia i rozejścia uczestników tych wydarzeń.

Pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o możliwym podejmowaniu prób przedostania się za linię funkcjonariuszy zabezpieczających Parlament lub forsowaniu policyjnego wygrodzenia, dodatkowo nakazały podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dopływu bieżących informacji o stanie bezpieczeństwa. Do tego sprowadzał się charakter policyjnych działań. Warto podkreślić, że Ustawa o Policji stanowi m.in., że policja w granicach swych zadań wykonuje czynności rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń.

(KGP)