Minął rok od Światowych Dni Młodzieży

Data publikacji: 28.07.2017

W lipcu ubiegłego roku w Polsce odbyły się 31. Światowe Dni Młodzieży, w których udział wzięło 2,5 mln pielgrzymów ze 187 krajów. W uroczystościach uczestniczył Papież Franciszek, przedstawiciele Episkopatu Polski oraz najwyższych władz państwowych wraz z Prezydentem RP. Słowa uznania i podziękowania za zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa spływały do przedstawicieli służb z całego świata. Cenne doświadczenie, które zdobyliśmy podczas ŚDM będą owocować w naszej codziennej służbie.

W zabezpieczenie ŚDM zaangażowanych było około 38 tys. funkcjonariuszy podległych MSWiA, w tym ponad 17 tys. policjantów. Równo rok temu kilkanaście tys. policjantów zabezpieczało uroczystości w Częstochowie, Krakowie i Brzegach. W zabezpieczenie ŚDM oraz wizyty Ojca Świętego zaangażowanych było oprócz policjantów, blisko 900 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, 14 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 9 tys. strażaków, blisko tysiąc żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze Służby Celnej, strażnicy miejscy, pracownicy Straży Ochrony Kolei oraz ogromna rzesza wolontariuszy, harcerzy, skautów i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych i służby medyczne. Policjantów wspierali także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

„Reakcje uczestników lipcowych wydarzeń i medialne komentarze pokazały, że ukazywane w sondażach zaufanie społeczne do Policji nie jest pustą liczbą. Wszyscy pokazaliście, że jako formacja jesteśmy blisko ludzi, dla których zakładamy nasze mundury. Zarówno w Brzegach, w Krakowie, w Częstochowie, jak i Katowicach – wszędzie widziałem Waszą ogromną chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Odbierałem później setki podziękowań i wyrazów uznania, które są powodem do dumy dla każdego dowódcy. I za to również dziękuję Wam, głównym autorom tego sukcesu.” - słowa Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka najlepiej obrazują ogrom pracy, jaki włożyli policjanci i inne służby w zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży.

(KGP / ig)

Film Policjanci dziękują uczestnikom i pielgrzymom biorącym udział w ŚDM

Pobierz plik Policjanci dziękują uczestnikom i pielgrzymom biorącym udział w ŚDM (format mp4 - rozmiar 9.19 MB)

Film Pielgrzymi dziękują policjantom

Pobierz plik Pielgrzymi dziękują policjantom (format mp4 - rozmiar 11.03 MB)

Film Pielgrzymi dziękują policjantom