Święto Policji 2017 w Szkole Policji w Katowicach

Data publikacji: 31.07.2017

Dzień 24 lipca to dzień wyjątkowy dla naszej formacji.  Jest to Święto Policji, które ustanowione zostało w celu upamiętnienia powołania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Policji Państwowej Ustawą z 24 lipca 1919 r.

W celu uczczenia tego szczególnego święta w piątek 28 lipca 2017 r. na Auli Szkoły Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali oraz nominacji na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszy naszej Szkoły.

Komendant Szkoły serdecznie przywitał przybyłych gości, w tym m.in.:

– Komendanta Głównego Policji – nadinsp. dr Jarosława Szymczyka,
– Szefa Biura Ochrony Rządu – gen. Tomasza Miłkowskiego,
– I Wicewojewodę Śląskiego – Jana Chrząszcza,
– Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach – dr Aleksandrę Wentkowską,
– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego,
– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Jarosława Kaletę,
– Dyrektora Delegatury CBA w Katowicach – Piotra Halejaka,
– współpracujących ze Szkołą Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu śląskiego, Dowódcę Oddziału Prewencji Policji i Dowódcę Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach,
– Prezydenta Miasta Piekar Śląskich – Sławę Umińską-Duraj,
– Starostę powiatu bieruńsko-lędzińskiego – Bernarda Bednorza,
– Z-cę Prezydenta Miasta Sosnowiec – Annę Jedynak,
– Konsula Honorowego Republiki Mołdawii w Katowicach i Opolu – Jacka Stefaniaka,
– Konsula Honorowego Austrii – Mirosława Bienioszka,
– Dyrektora Akademii Policyjnej Nadrenii Palatynatu – Fridela Durbana,
– przedstawicieli współpracujących ze szkołą służb mundurowych w tym wojska, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, na czele z Zastępcą Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu ppłk. SG Dariuszem Bukowskim oraz bryg. mgr inż. Bogdanem Jędrochą,
– przedstawicieli związków zawodowych pracowników na czele z Przewodniczącą Szkolnego Zarządu ZZPP – Małgorzatą Klimczyk-Słapą,
– kapelana Szkoły – ks. Grzegorza Węglorza,
– Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzeja Pilota,
– Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – dr Stanisława Dyląga,
– Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Katowicach – Teresę Bracką,
– Reprezentantów Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego – hm. Annę Peterko oraz Skarbnika Chorągwi hm. Andrzeja Lichotę,
– Prezesa Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Piotra Stypę,
– Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków Woj. Śląskiego – Stanisława Kiewro,
– prof. Jadwigę Stawnicką,
– dr Marka Zawartkę, 
– byłych Zastępców Komendanta, kierownictwo, kadrę i pracowników cywilnych oraz emerytów Szkoły oraz  nadinsp w st. spocz. dr Dariusza Biela.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk w swoim wystąpieniu podczas uroczystości, przekazał wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud jaki wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i ich rodzin.

Po wystąpieniu nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie policyjne.

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
Pani NOBIS Ewelina
Pani ŚWIĘTONOWSKA Elżbieta

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
mł. insp. STANISŁAWSKI Rafał
asp. szt. BIENIEK Janina
asp. szt. KAMIŃSKI Sławomir
kom. KARKOCHA Mirosław
asp. ŚLOSAREK Szymon
asp. OKOPA Tomasz

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI:
asp. szt. ŚWIECA Arkadiusz

BRĄZOWA ODZNAKA „ZASŁUŻONY POLICJANT”:
asp. ANTONOWICZ Tadeusz
mł. asp. CZYŻYCKI Robert
kom. GRZEBIELUCH Marek
mł. asp. MARSZAŁEK Marcin
asp. PAWLAK Mariusz

Mianowani na wyższy stopień służbowy zostali:

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI
podinsp. STECHNIJ Tomasz
podinsp. WALECZEK Joanna

PODINSPEKTOREM POLICJI
nadkom. KONIECZNY Aleksandra
nadkom. WARECKI Adam
nadkom. WĄSIEL Paweł

NADKOMISARZEM  POLICJI
kom. COPIK Jacek
kom. GRZEŚKOWIAK Katarzyna
kom. SIBIELA Tomasz

KOMISARZEM  POLICJI
podkom. CHECHELSKI Arkadiusz
podkom. SACZKA Bartosz
podkom. SZLAUER Magdalena
podkom. SZCZOTKA Wojciech

ASPIRANTEM  SZTABOWYM  POLICJI
st. asp. ANTONOWICZ Tadeusz
st. asp. BŁOCH Rafał
st. asp. BUJOCZEK Tomasz
st. asp. DOBAJ Paweł
st. asp. DZIERGA Tomasz
st. asp. HETMAN Adam
st. asp. KLIMA Robert
st. asp. OPIELA Paweł
st. asp. PASŁAWSKA Marzena
st. asp. SOWISZ Łukasz
st. asp. ZIĘTEK Andrzej

STARSZYM  ASPIRANTEM  POLICJI
asp. SZMOŁDA Mariusz
asp. GALUS Piotr
asp. KWARCIŃSKA Edyta
asp. OKOPA Tomasz

ASPIRANTEM  POLICJI
mł. asp. KĄDZIOŁA Dawid
mł. asp. KUCHTA Maciej
mł. asp. MARSZAŁEK Marcin
mł. asp. SACHARCZUK Adrian

MŁODSZYM  ASPIRANTEM  POLICJI
sierż. szt. LYSZCZYNA Jakub
sierż. szt. SĘKTAS Elżbieta
sierż. szt. SROGA Łukasz
sierż. szt. URBAŃCZYK Grzegorz
sierż. szt. WARCHOŁ Piotr

SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI
st. sierż. GORZĄCH Dawid
st. sierż. GREŃ Jan
st. sierż. LALIK Dawid
st. sierż. LEMANOWICZ Tomasz

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI (o czym piszemy tutaj) OTRZYMAŁ:

asp. szt. DOBAJ Paweł