Święto Policji w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie

Data publikacji: 27.07.2017

98. rocznica powstania Policji była okazją do uroczystego apelu na placu w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, wspólnie z Ewą Leniart Wojewodą Podkarpackim, wręczyli policjantom odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Zaczerniu, policjantki i policjanci wzięli wczoraj (26 lipca br.) udział w uroczystym apelu z okazji 98. rocznicy powstania Policji. Wśród zaproszonych gości byli Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania listu okolicznościowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, który był skierowany do wszystkich policjantów i pracowników Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy, którym złożył gratulacje z okazji awansów i odznaczeń. W swoim przemówieniu podziękował za służbę oraz zaangażowanie w codzienną pracę.

- O tym, że policyjna służba wymaga wzajemnego i społecznego zaufania - mówiła do policjantek i policjantów Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Natomiast Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, inspektor Jacek Maślanka podziękował wszystkim swoim podwładnym za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Wojewoda Podkarpacki i Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wręczyli policjantom odznaczenia i rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe.

Organizację święta wsparł NSZZ Policjantów Województwa Podkarpackiego. Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji.

Źródło: KWP Rzeszów