Współpraca z policjantami litewskimi

Data publikacji: 27.07.2017

Przez dwa tygodnie policjanci z Litwy uczestniczyli we wspólnych zajęciach z polskimi policjantami przebywającymi na szkoleniu w słupskiej Szkole Policji. To jeden z efektów podpisanej sześć lat temu umowy o współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Słupsku i Szkoła Policji Litwy. Wizyta litewskich policjantów w Polsce odbywała się w ramach programu unijnego „Erasmus+”.

Litewscy policjanci uczestniczyli między innymi w zajęciach dydaktycznych wspólnie z ich polskimi kolegami i koleżankami przebywającymi w Słupsku na szkoleniu zawodowym podstawowym. W trakcie pobytu litewscy goście zapoznali się ze specyfiką służby polskiego policjanta, co w przyszłości może pomóc im w trakcie wspólnych międzynarodowych patroli, które funkcjonują w polsko-litewskiej strefie przygranicznej. Program dwutygodniowego pobytu przewidywał także zapoznanie się z pracą dzielnicowych oraz policjantów z pionu ruchu drogowego.

Wizyta litewskich policjantów w słupskiej Szkole Policji miała też na celu wymianę dobrych praktyk i poznanie cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują w zakresie między innymi systemów prawnych obu państw, a także na przykład taktyki i technik interwencji.
Policjanci ze Szkół Policji w Słupsku i Kownie zrealizowali już kilka wspólnych przedsięwzięć, wśród których znalazł się między innymi projekt „Safety on the Road” (Bezpieczeństwo na drodze). Przedstawiciele Litewskiej Szkoły Policji systematycznie uczestniczą też w organizowanych corocznie jesienią Mistrzostwach Szkół i Ośrodków Szkolenia Służb Mundurowych w Strzelaniu.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku