Stołeczne obchody Święta Policji

Data publikacji: 27.07.2017

Wczoraj w południe w Oddziale Prewencji Policji odbył się uroczysty apel z okazji 98. rocznicy powołania Policji. Podczas uroczystości, w której wzięli udział m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, szefowie służb współpracujących ze stołeczną Policją, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, świata nauki, ambasad i urzędów konsularnych, kierownictwo Komendy Stołecznej Policji, stołeczni policjanci otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, odznaki policyjne oraz nominacje na wyższy stopień służbowy.

Stołeczne obchody Święta Policji rozpoczęła Msza św. w intencji policjantek, policjantów i pracowników Policji zatrudnionych w KSP, która odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W mszy koncelebrowanej przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. Józefa Guzdka, Kapelana KSP ks. Józefa Jachimczaka i kapelana KGP ks. Jana Kota uczestniczyli: Komendant Stołeczny Policji insp. dr Rafał Kubicki wraz z zastępcami oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu.

Uroczysty apel rozpoczął się punktualnie o 12.00 od złożenia meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości, nadkom. Romana Maciejewskiego. Po podniesieniu flagi na maszt, odegrano Hymn RP.

Następnie po powitaniu zaproszonych gości przybyłych na uroczystość głos zabrał Komendant Stołeczny Policji. - Święto Policji to doskonała okazja, by podziękować stołecznym policjantom za ich codzienną, trudną służbę. To m.in. dzięki Waszej ciężkiej pracy, w Polsce żyje się bezpiecznie. Skala przestępczości z roku na rok spada, poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do Policji systematycznie rośnie. Biorąc pod uwagę Wasze zaangażowanie i profesjonalizm cieszę się, że jestem częścią społeczności garnizonu stołecznego. Życzę Wam samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz satysfakcji z pełnionej służby. (…) Specjalne podziękowanie kieruję także do pracowników Policji. To również dzięki Waszej pracy jesteśmy oceniani jako formacja działająca w sposób profesjonalny i skuteczny.

Święto Policji to okazja do uhonorowania policjantów i pracowników Policji. W tym roku w całym garnizonie stołecznym  1 policjant został odznaczony Krzyżem Zasługi, 106 – medalem „Za Długoletnią Służbę”, 90 zostało wyróżnionych odznaką „Zasłużony Policjant”. Tradycyjnie Święto Policji to także czas awansów. Ponad 3 tys. policjantek i policjantów garnizonu stołecznego otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie, w tym 205 w korpusie oficerów.

Ponadto podczas uroczystości na placu 15 funkcjonariuszy otrzymało nagrody przyznane przez Komendanta Stołecznego Policji. Okolicznościowymi grawertonami wyróżniono natomiast 17. Wśród wyróżnionych znaleźli się: finaliści V Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, finaliści XVII Kynologicznych Mistrzostw Policji, finalistów Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku 2017”. Po raz pierwszy podczas stołecznych obchodów Święta Policji wyróżniono policyjnych sportowców. Specjalną Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej przyznaną przez Komendanta Stołecznego Policji otrzymało 13 policjantów.

Listy gratulacyjne i nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przez stołecznych policjantów przyznał także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji.

Po zakończeniu uroczystości wręczania odznaczeń, aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne oraz odznak policyjnych i nagród, głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. – Podziękowania należą się wszystkim funkcjonariuszom polskiej Policji za służbę, za to, że stoicie na straży prawa i porządku, że jesteście zawsze wtedy, kiedy inni potrzebują Waszej pomocy. Polska jest dziś krajem bezpiecznym. Mieszkańcy czują się bezpiecznie. To rezultat Waszej służby. Dziękuję za służbę w wyjątkowym garnizonie, w największym w Polsce mieście, w którym mieszczą się siedziby instytucji państwowych i toczy się najbardziej energiczne życie.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk także pogratulował wyróżnionym i podkreślił, że formacja policyjna to nie nazwa, tylko ludzie, którzy w niej służą, tacy ludzie jak Wy. Garnizon stołeczny jest sercem polskiej Policji. To tutaj ogniskują się największe zagrożenia i największe wydarzenia. To Wy codziennie stajecie przed największymi wyzwaniami, które pojawiają się w naszym kraju. Ostatni rok dla stołecznej Policji to bardzo dobry rok. Można by bez końca mnożyć wydarzenia, które w sposób perfekcyjny zabezpieczaliście i pokazywaliście światu profesjonalizm polskiej Policji, tak jak chociażby podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w lipcu br. czy podczas ubiegłorocznego Szczytu NATO. (…) Jestem dumny, że przychodzi mi stać na czele formacji, w której służą tak fantastyczni ludzie, jak Wy.

Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera również podziękował policjantom za ich codzienną, efektywną służbę. – Działajcie tak, by obywatele czuli się bezpiecznie. Dbałość o porządek, bezpieczeństwo, przestrzeganie prawa jest podstawowym elementem, który musi być codziennie wypełniany. Wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratuluję i zapewniam, że w ramach swoich możliwości i kompetencji będę z Państwem współpracował.

Uroczystości na placu w OPP zakończyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Policji z pocztem sztandarowym KSP i Orkiestrą Reprezentacyjnej Policji.

Po części oficjalnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył upominki przedszkolakom, którzy z zaciekawieniem przyglądali się policyjnej uroczystości. Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie najmłodszych z ministrem, Komendantem Głównym Policji i Komendantem Stołecznym Policji.

Źródło: KSP