Informacyjny Serwis Policyjny

Promocja albumu „Generał Józef Haller 1873–1960”

Zamieszczony Data publikacji 24.07.2017

Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowały promocję albumu Krzysztofa Kaczmarskiego, Wojciecha Jerzego Muszyńskiego i Rafała Sierchuły „Generał Józef Haller 1873–1960”. Prezentacja książki odbyła się 22 lipca 2017 r. w Domu Polonii w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli: dr Rafał Sierchuła – współautor książki, dr Mateusz Szpytma – wiceprezes IPN, dr hab. Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oraz dr Teofil Lachowicz ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Rozmowę poprowadził dr Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych IPN. Komendę główną Policji reprezentował kom. Krzysztof Musielak – p.o. Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP

Generał Józef Haller inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej, zagrożonej bolszewickimi hordami. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola bohatera tego albumu w jej odzyskaniu i utrzymaniu jest nie do przecenienia. Niestety, więcej o jego zasługach potrafią powiedzieć jedynie specjaliści i pasjonaci historii. Prezentowany album – wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego – ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy i przywrócić błękitnemu generałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów.

Postać generała Józefa Hallera, jednego z ojców naszej niepodległości, przypominamy w momencie szczególnym – w stulecie zainicjowania czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej i powołania z inspiracji Romana Dmowskiego Armii Polskiej we Francji. Jej dowódcą, a tym samym i wodzem naczelnym Wojska Polskiego, uznawanym przez aliantów, został właśnie Haller. Liczymy na to, że publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, będzie stanowić ważny krok na drodze do przywrócenia należnego miejsca w naszej zbiorowej pamięci osobie, która blisko sto lat temu dla wielu Polaków stała się symbolem marzeń o Niepodległej i nadziei powrotu do ojczyzny.

Źródło: IPN

 

  • uczestnicy wydarzenia
  • uczestnicy wydarzenia
  • uczestnicy wydarzenia
 
Tagi: historia
powrót
drukuj