Rusza rekrutacja na studia podyplomowe dla menadżerów bezpieczeństwa CBRN w ramach realizacji projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education” - SE-CBRN-URE

Data publikacji: 20.07.2017

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską (DG HOME) w ramach funduszy Internal Security Fund – Police (Nr umowy grantowej HOME/2015/ISFP/AG/CBRN/4000008459).

                   

Pomysł projektu powstał m.in. w oparciu o analizę wykonaną w ramach prac Międzyresortowego Zespołu Zadaniowego ds. usprawnienia zasad współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym w przypadku użycia czynnika CBRN powołanego Decyzją nr 25 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych z dnia 26 marca 2015 r.

Przeznaczeniem projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education” jest wsparcie systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej w kontekście przygotowania do reagowania na terrorystyczne zagrożenia CBRN.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzą:

  • Uniwersytet Łódzki (lider projektu);

  • Komenda Główna Policji;

  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

  • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii;

  • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii;

  • Międzynarodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego(Słowacja).

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie grupy wysoko-wyspecjalizowanych "menedżerów bezpieczeństwa CBRN”, których kwalifikacje mogą być wykorzystane w różnych sytuacjach kryzysowych związanych z ryzykiem ataków terrorystycznych przy użyciu czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych oraz nuklearnych. W programie studiów ujęto 22 przedmioty prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny wywodzących się z instytucji wiodących w tym zakresie. Plan studiów obejmuje 46 dni zajęciowe (łącznie 419 godzin), w tym 189 godzin wykładów oraz 230 godzin zajęć praktycznych.

Moduły szkoleniowe:

1. Zarządzanie i aspekty prawne CBRN-E

2. Podstawy biologiczne CBRN

3. Praktyczne szkolenie terenowe w zakresie wykrywania i pobierania próbek materiałóbiologicznych

4. Wykrywanie i likwidacja toksycznych środków chemicznych

5. Promieniowanie i obrona atomowa

6. Podstawy rozpoznawania minersko-pirotechnicznego

7. Walka z terroryzmem

Studia podyplomowe “CBRN Security Manager” adresowane są dla osób zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego krajów UE w ujęciu zagrożeń CBRN. Wszystkie koszty uczestnictwa (w tym zakwaterowanie i wyżywienie) będą pokryte przez organizatorów z budżetu projektu.

Rekrutacja będzie się odbywać w trybie otwartym dla osób spełniających wymagania wstępne dla kandydatów. Rozpoczęcie studiów odbędzie się w październiku 2017 roku. Wszystkie informacje jak również procedury rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: www.secbrnure.uni.lodz.pl.