Wojewódzkie obchody Święta policji w Poznaniu

Data publikacji: 20.07.2017

Na Placu Mickiewicza w Poznaniu 19 lipca odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. W uroczystości objętej honorowym patronatem pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczyli zaproszeni goście, policjanci i policjantki oraz pracownicy Policji garnizonu wielkopolskiego.

24 lipca 2017 roku minie 98. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone tego dnia Święto Policji ma wzniosły i uroczysty charakter. To przejaw przywiązania policjantów do chlubnej historii, tradycji i munduru, który każdy funkcjonariusz nosi z honorem. To czas, w którym służący w szeregach formacji policjanci, policjantki i pracownicy Policji mogą solidarnie zamanifestować swoją dumę z pełnienia służby na rzecz obywateli, ale także oddać się refleksji nad jej trudami - wspominając tych, którzy ginąc na służbie do końca byli wierni rocie ślubowania.

Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się 19 lipca br. przed godz. 9.00 pod Pomnikiem ku czci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne losy funkcjonariuszy. Złożeniem kwiatów hołd ofiarom zbrodni okupanckich oddali - insp. Piotr Mąka p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z Zastępcami oraz przedstawiciele ZW NZSS Policjantów województwa wielkopolskiego z podinsp. Andrzejem Szarym na czele. Następnie w kościele garnizonowym Wielkopolskiej Policji na ul. Swoboda biskup Damian Bryl koncelebrował mszę świętą, podczas której modlił się w intencji wszystkich policjantów. Podziękował im za ofiarną służbę bliźnim, poprosił o dalsze błogosławieństwo w służbie i życiu rodzinnym.

Po mszy świętej w kościele garnizonowym obchody przeniosły się na Plac Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wstępie prowadzący uroczystość podinsp. Jarosław Szemerluk powitał jej uczestników oraz zaproszonych gości na czele z Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem oraz nadinsp. Heleną Michalak Zastępcą Komendanta Głównego Policji. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb, władz samorządowych, urzędów, instytucji oraz duchowieństwa.

Następnie Wojewoda Wielkopolski pan Zbigniew Hoffmann odczytał list do zgromadzonych od pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który objął obchody honorowym patronatem.

Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie policjantom i pracownikom Policji odznak, medali i awansów na wyższe stopnie policyjne. W uznaniu za działania wspierające Policję w realizacji jej ustawowych zadań 22 osoby uhonorowano „Medalami za Zasługi dla Policji”. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele Wojska Polskiego, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, a także władz samorządowych, urzędów i instytucji, z terenu całej Wielkopolski.

Podczas uroczystości głos zabrała nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji, która w swoim wystąpieniu podziękowała policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Słowa wdzięczności skierowała również do wszystkich osób, które wspierają Policję w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Szef wielkopolskich policjantów insp. Piotr Mąka w swoim przemówieniu do zgromadzonych, zakreślając rys historyczny powstania Policji Państwowej w 1919 roku wskazał na zasady, którymi kierowali się ówcześni funkcjonariusze, a które mimo upływu 98 lat wciąż pozostają niezmienne. Życzenia i gratulacje popłynęły również z ust podinsp. Andrzeja Szarego Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz Lucyny Jaworskiej-Wojtas Przewodniczącej WZZ NSZZ Pracowników Policji.

Źródło: KWP Poznań