Odznaczenia i odznaki dla podlaskich policjantów

Data publikacji: 18.07.2017

Wczoraj odbyła się uroczystość wręczenia podlaskim policjantom odznaczeń państwowych i odznak resortowych. Funkcjonariusze odebrali z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza Medale za „Długoletnią Służbę” i Odznaki „Zasłużony Policjant”. Ponadto, podczas uroczystości został również wręczony Medal „Za zasługi dla Policji”.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 9 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników Policji zostało wyróżnionych Medalami "Za Długoletnią Służbę". Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. Policjantom odznaczenia zostały wręczone przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza.

Ponadto, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 13 funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczony został Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku inspektor Dariusz Muszyński. Odznaczenie to nadaje się obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju, który inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządem terytorialnym lub organizacjami społecznymi.

Źródło: KWP Białystok