Jubileusze, nagrody i wyróżnienia w Szkole Policji w Pile

Data publikacji: 17.07.2017

W sali konferencyjnej pilskiej Szkoły Policji odbyła się uroczysta odprawa służbowa kadry kierowniczej, podczas której Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska wręczyła funkcjonariuszom nagrody oraz wyróżnienia.

W piątek podczas uroczystej odprawy kadry kierowniczej Szkoły Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska wręczyła funkcjonariuszom nagrody oraz pisemne wyróżnienia z okazji jubileuszy, wzorowego wykonywania obowiązków służbowych, promowania Szkoły i budowania jej pozytywnego wizerunku poprzez działalność charytatywną, a także zaangażowania w przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej i IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w związku z jubileuszem 25-lecia służby, pani Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszwska nagrodą pieniężną wyróżniła:

 • podinsp. Grzegorza Kuziemskiego - wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
 • nadkom. Marka Rozwoda – dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

Komendant Główny Policji na wniosek pani Komendant Szkoły Policji w Pile za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych „Klasa Policyjna Roku 2017” nagrodą pieniężną wyróżnił:

 • kom. Mariusza Miernowskiego – kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych,
 • asp. sztab. Sławomira Jurczyńskiego – młodszego wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych,
 • podkom. Marcina Kolasińskiego – młodszego wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych,
 • podinsp. Andrzeja Harendę – starszego wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych,
 • podinsp. Roberta Hampelskiego – starszego wykładowcę Wydziału Organizacji, Szkolenia i Dowodzenia.

Komendant Główny Policji na wniosek pani Komendant Szkoły Policji w Pile za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017” nagrodą pieniężną wyróżnił:

 • mł. insp. Marzenę Brzozowską – kierownika Zakładu Służby Kryminalnej,
 • podinsp. Leszka Koźmińskiego – zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej,
 • kom. Michała Zielonkę – zastępcę kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych,
 • podinsp. Marka Rychla – starszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,
 • podinsp. Jacka Słońskiego - kierownika Sekcji Prezydialnej,
 • asp. Macieja Galara - młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej.

Ponadto pani Komendant Szkoły Policji w Pile za zaangażowanie oraz wkład własny w organizację i przeprowadzenie IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych „Klasa Policyjna Roku 2017” oraz Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017” wyróżniła nagrodą pieniężną policjantów Zakładu Służby Kryminalnej oraz Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych:

 • podkom. Renatę Kowalską - młodszego wykładowcę
 • podkom. Pawła Leśniewskiego - młodszego wykładowcę
 • mł. asp. Sebastiana Polaka – młodszego wykładowcę
 • podinsp. Krzysztofa Sawickiego – starszego wykładowcę
 • nadkom. Leszka Bielińaskiego – wykładowcę
 • sierż. sztab. Magdalenę Bowrowiak - pełniącą obowiązki młodszego wykładowcy
 • st. asp. Karolinę Hołowiecką – młodszego wykładowcę
 • st. asp. Marcina Mańczaka - młodszego wykładowcę
 • podinsp. Waldemara Szilke – starszego wykładowcę
 • podinsp. Zbigniewa Bogusza – starszego wykładowcę
 • st. asp. Małgorzatę Krzyżan - młodszego wykładowcę
 • asp. Artura Pinkowskiego - młodszego wykładowcę
 • asp. sztab. Janusza Trzynę – wykładowcę
 • kom. Radosława Spychalskiego - młodszego wykładowcę

Dodatkowo pani Komendant Szkoły Policji w Pile za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w tym w propagowanie sportu i budowanie pozytywnego wizerunku Policji nagrodą pieniężna wyróżniła st. asp. Małgorzatę Krzyżan - młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej.

Pani Komendant Szkoły Policji w Pile za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w tym promowanie Szkoły budując jej pozytywny wizerunek poprzez działalność charytatywną nagrodą pieniężną wyróżniła policjantów Zakładu Służby Kryminalnej oraz Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia: podinsp. Zbigniewa Bogusza, asp. Jarosława Pińkowskiego, mł. asp. Przemysława Zublewicza oraz podinsp. Wojciecha Thiela.

Pani Komendant podziękowała wszystkim naczelnikom, kierownikom oraz policjantom za rzetelną współpracę i wyraziła nadzieję na dalszą, tak owocną, pracę przekładającą się na wzorowe funkcjonowanie Szkoły i budowanie jej pozytywnego wizerunku.

Źródło: Szkoła Policji w Pile