I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa zakończona

Data publikacji: 14.07.2017

W dniach 10 – 14 lipca 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce I edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa pn. Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku. Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Marek Fałdowski, natomiast zamknięcia oraz wręczenia certyfikatów w dniu 14 lipca 2017 r. – Minister Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w MSWiA.

I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa to pierwsza edycja projektu (kursu połączonego z elementami warsztatowymi) współtworzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Jest to projekt poświęcony bezpieczeństwu informatycznemu infrastruktury krytycznej. To inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na podatności i zagrożenia, które są zauważalne w cyberprzestrzeni. Miała ona pobudzić dyskusję pomiędzy kluczowymi interesariuszami z obszarów infrastruktury krytycznej oraz pomóc w wypracowaniu schematów i mechanizmów współpracy, które pozwolą uczyć się na błędach innych i unikać własnych.

Nasze przedsięwzięcie zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele strony rządowej, m.in.: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Witold Kołodziejski – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Minister Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Michał Woś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, komendant CBŚP, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, Justin Kolenbrander – Szef Biura FBI w Polsce, Dariusz Gwizdała – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dyrektorzy instytutów badawczych, liczne kierownictwo spółek Skarbu Państwa oraz przedstawiciele świata nauki.

Patronat nad I Letnią Szkołą Cyberbezpieczeństwa objęli:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
  • Minister Cyfryzacji ,
  • Minister Obrony Narodowej,
  • Prokurator Krajowy.

Źródło: Wyższa szkoła Policji w Szczytnie