Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP na wyższe stopnie policyjne oraz przyznanie funkcjonariuszom i pracownikom CLKP medali i odznak

Data publikacji: 13.07.2017

- Spotkanie w tak miłym i kameralnym gronie jest powodem do dumy i radości – mówił nadinsp. Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas obchodów Święta Policji funkcjonariuszy i pracowników CLKP. - To wy i wasi poprzednicy sprzyjacie temu, że polska kryminalistyka się rozwija.

Uroczystość odbyła się w sali bankietowej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. Jej głównym punktem było wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Uczestników przywitał mł. insp. Radosław Juźwiak, dyrektor CLKP. Przed ceremonią wręczenia odznaczeń został odczytany list ministra SWiA Mariusza Błaszczaka, w którym przekazał wyrazy uznania i słowa podziękowania za służbę.

- Wasza służba związana jest  z wieloma wyrzeczeniami. Niesiecie pomoc i dbacie o bezpieczeństwo obywateli. Za to wszystko należy się wam ogromny szacunek – napisał w liście minister SWiA Mariusz Błaszczak. - Pamiętajcie i zawsze miejcie na uwadze misję waszej formacji jaką jest służba społeczeństwu. Dla policjantów etos służby powinien być najważniejszy.

Pracę funkcjonariuszy pracowników CLKP docenił też nadinsp. Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

- Wiem z czym się borykacie, wiem, że często wy biegli i technicy kryminalistyki jesteście ostatnią deską ratunku. I chociaż wasza praca często nie jest na co dzień tak spektakularna jak kolegów z CBŚ czy z wydziałów komend wojewódzkich, to dzięki waszym działaniom te realizacje mogą mieć miejsce – mówił podczas uroczystości. - Jestem głęboko przekonany, że mając takich ludzi w polskich laboratoriach we wszystkich garnizonach w kraju ten rozwój będzie się dokonywał niezwykle szybko i będzie stał na najwyższym europejskim poziomie.

Policjantom i pracownikom zatrudnionym w CLKP przyznane zostały również medale i odznaki za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, długoletnią służbę, a także wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka odznaczenia medale i akty mianowania na stopnie policyjne odebrali:


Stopień inspektora policji:
mł. insp. Radosław Juźwiak
 
Stopień podinspektora policji:
nadkom. Agnieszka Machalska
nadkom. Żanetta Makowska
nadkom. Elżbieta Marciniak

Stopień nadkomisarza policji:
kom. Anna Brągoszewska
kom. Paweł Machalski

Stopień komisarza policji:
podkom. Paweł Sadowski
podkom. Robert Mróz

Stopień aspiranta sztabowego policji:
st. asp. Michał Derczyński
 
Stopień starszego aspiranta policji:
asp. Krzysztof Biskup
asp. Marta Michocka

Stopień aspiranta policji:
mł. asp. Radosław Bilski

Stopień młodszego aspiranta policji:
sierż. szt. Marcin Kamiński
sierż. szt. Marcin Motyczyński
sierż. szt. Anna Zielińska-Długosz

Stopień sierżanta sztabowego policji:
st. sierż. Arleta Szwejkowska

Stopień starszego sierżanta policji:
sierż. Hanna Ankiewicz
sierż. Bożena Wysocka

Stopień sierżanta policji:
st. post. Ewa Siedlecka

Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
Emil Jakóbiak

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
podinsp. Janusz Kula
asp. Anna Rączkowska
Agnieszka Łukomska

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
podinsp. Ewa Kadyjewska
podinsp. Ilona Kostwińska

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji:
Beata Karczewska


(CLKP, Policja 997)