Święto Policji garnizonu podlaskiego

Data publikacji: 13.07.2017

Na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyły się Wojewódzkie Obchody 98. rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji Panu nadinspektorowi Janowi Lach, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów zgromadzonych na Rynku Kościuszki. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie Pan inspektor Paweł Dobrodziej, a także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz liczni zaproszeni goście.

Polska Policja istnieje już 98 lat. Dzisiaj swoje święto obchodzi podlaski garnizon Policji, w którym służbę pełni 2 801 funkcjonariuszy (w tym 563 kobiety i 2 238 mężczyzn), a pracuje 947 pracowników Policji.

W wojewódzkich obchodach Święta Policji, które odbyły się na Rynku Kościuszki, obok Zastępcy Komendanta Głównego Policji Pana nadinspektora Jana Lacha udział wzięli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz reprezentanci związków zawodowych i mieszkańcy. Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta przyznano akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz odznaczenia w związku z 25-leciem powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 853 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 12 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 65 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 433 policjantom, w korpusie podoficerów – 220, zaś szeregowych – 123. Awanse wręczali: Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej Związku i środowiska policyjnego, a w szczególności za aktywne wspieranie działania Związku, Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów wyróżniło odznaką honorową Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana nadinspektora Daniela Kołnierowicza. Ponadto, 16 osób otrzymało odznaczenia w związku z 25-leciem powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów.

Gratulując wyróżnionym awansów i odznaczeń Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach skierował do wszystkich podlaskich funkcjonariuszy wyrazy wdzięczności oraz uznania za trud i wysiłek wkładany w realizację zadań służbowych, podkreślił: „To Wy zawsze byliście i jesteście do dyspozycji innych, zawsze pierwsi tam gdzie trzeba nieść pomoc, często z narażeniem życia. Potraficie, nie zważając na trudy i niedogodności, z uporem, determinacją i niezbędną wrażliwością realizować podstawową misję jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi”. Z kolei gospodarz dzisiejszych uroczystości - Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz podziękował swoim funkcjonariuszom za rzetelną i pełną wyrzeczeń codzienną służbę realizowaną na rzecz społeczeństwa, życząc im: „dalszych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo mieszkańców Naszego województwa”.

Podczas tegorocznego Święta Policji obecni byli również nowoprzyjęci policjanci, którzy ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od nowych funkcjonariuszy przyjęli Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Ponadto, w trakcie dzisiejszej uroczystości został podsumowany plebiscyt „Dzielnicowy Podlasia 2017”, którego głównym celem było wyłonienie najbardziej zasłużonego dla społeczeństwa dzielnicowego. Konkurs został zorganizowany już po raz drugi przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz wydawnictwo Polska Press. Na poszczególnych funkcjonariuszy Policji, których sylwetki prezentowane były m.in. na łamach Gazety Współczesnej, mieszkańcy oddawali głos za pomocą wysyłanych wiadomości SMS. Spośród 50 dzielnicowych, którzy zostali wytypowani do tegorocznego plebiscytu, najwięcej głosów uznania otrzymali:

I miejsce – z wynikiem2686 głosów, zajął mł. asp. Tomasz Prochowicz z Posterunku Policji w Nurcu Stacji Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach,

II miejsce – z wynikiem 2204 głosów zajął mł. asp. Radosław Antoszczuk z Posterunku Policji w Dziadkowicach Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach,

III miejsce – z wynikiem 1853 głosów zajął asp. Mariusz Baran z Posterunku Policji w Gródku Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji uświetniła defilada pocztów sztandarowych, Kompanii Reprezentacyjnej Policji, Kompanii Reprezentacyjnej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz musztra paradna Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą młodszego inspektora Janusza Trzepizura.

Z myślą o mieszkańcach mundurowi zorganizowali również festyn rodzinny połączony ze stoiskami profilaktycznymi oraz pokazem radiowozów, motocykli służbowych oraz quadów. W trakcie trwania festynu prowadzono również akcję profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczne Wakacje 2017”, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także nad wodą. Dodatkowo, funkcjonariusze Policji udzielali informacji zainteresowanym osobom na temat funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników festynu cieszyły się również symulatory zderzeń oraz dachowania.

(KWP w Białymstoku / dm)