W Gdańsku złożyli rotę ślubowania

Data publikacji: 10.07.2017

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” - te słowa roty ślubowania wypowiedzieli dzisiaj nowo przyjęci funkcjonariusze. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski. Podczas uroczystości wręczono także list gratulacyjny przekazany przez Wojewodę Pomorskiego dla funkcjonariusza Wydziału Prewencji komendy wojewódzkiej.

Dzisiaj o godz. 12.00, w auli komendy wojewódzkiej w Gdańsku przy ul. Okopowej odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosłąw Rzymkowski, który podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył natomiast zrozumienia dla trudów tego zawodu.

Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. W najbliższych dniach trafią na szkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi. Będą uczyć się m.in. podstawowych przepisów prawnych, obchodzenia z bronią i technik interwencji. Następnie wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Uroczyste spotkanie było także okazją do wręczenia listu gratulacyjnego Wojewody Pomorskiego p. Dariusza Drelicha,  dla podinsp. Przemysława Osadowskiego z Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku - za zaangażowanie w realizację zadań związanych z nadzorem Wojewody nad strażami miejskimi oraz za trud wkładany w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na uroczystości obecny był zastępca komendanta wojewódzkiego insp. Krzysztof Kozelan, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz rodzin nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Po ceremonii był czas na gratulacje, życzenia oraz pamiątkowe zdjęcia.

(KWP Gdańsk)