I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa

Data publikacji: 10.07.2017

W dniu 10 lipca 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ma miejsce inauguracja I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa pn. Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku, która potrwa do 14 lipca 2017 r. Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Marek Fałdowski.

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa to I edycja projektu współtworzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest ona poświęcona bezpieczeństwu informatycznemu infrastruktury krytycznej. To inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na podatności i zagrożenia, które są zauważalne w cyberprzestrzeni. Ma ona pobudzić dyskusję pomiędzy kluczowymi interesariuszami z obszarów infrastruktury krytycznej oraz ma pomóc w wypracowaniu schematów i mechanizmów współpracy, które pozwolą uczyć się na błędach innych i unikać własnych.

Przedsięwzięcie zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele strony rządowej, m.in.: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Witold Kołodziejski – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Arkadiusz Czartoryski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Rafał Rogala – Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Minister Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Michała Woś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Minister Bartłomiej Grabski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, a także nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, komendant CBŚP, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, Justin Kolenbrander – Szef Biura FBI w Polsce, Dariusz Gwizdała – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dyrektorzy instytutów badawczych, liczne kierownictwo spółek Skarbu Państwa oraz przedstawiciele świata nauki.

Inauguracyjny dzień I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa jest poświęcony prezentacji stanowisk oraz próbie zdefiniowania aktualnych wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa – całość projektu ma charakter kursu z elementami warsztatowymi.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie