Międzynarodowy kurs CEPOL w WSPol

Data publikacji: 06.07.2017

W dniu 5 lipca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęło się międzynarodowe szkolenie zorganizowane w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL. Tematem wiodącym spotkania, które w dniach 5-7 lipca odbywa się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie jest obszar cyberprzestępczości w zakresie "Cybercrime - conducting forensic searches in various IT devices ".


Celem przedsięwzięcia jest ugruntowanie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie ujawniania śladów cyberprzestępstw, badania cyfrowych nośników oraz odzyskiwania danych z nośników i pamięci flash przez osoby zajmujące się na co dzień zwalczaniem przestępstw w obszarze cyberprzestępczości.

W projekcie bierze udział 36 uczestników, którzy reprezentują większość krajów członkowskich UE, kilku obserwatorów z Polski oraz dwóch uczestników pochodzących ze Szwajcarii i Macedonii. Wśród ekspertów wspierających szkolenie znajdują się m. in. eksperci z EUROPOLU, Norwegii, Japonii, Rumunii, Belgii, Europejskiego Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych EFIC oraz eksperci spółki ruSolut.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania cyberprzestępczości wydaje się obecnie niezbędna aby skutecznie przeciwdziałać przestępstwom w cyberprzestrzeni. Natomiast zawarte podczas szkolenia bezpośrednie kontakty z pewnością przyczynią się do jeszcze skuteczniejszego przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie