Międzynarodowe warsztaty w zakresie bioterroryzmu zorganizowane przez Interpol w Berlinie

Data publikacji: 05.07.2017

W dniach 19 - 22 czerwca br. odbyły się w Berlinie warsztaty zatytułowane „Evidence Collection during a Biological Attack”, których organizatorem był Interpol.

W przedsięwzięciu międzynarodowym poza reprezentantami Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Światowej Organizacji Zdrowia, uczestnikami byli również przedstawiciele Polski tj.: Policji (BMWP KGP, BOA KGP), Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie nowych kompetencji w zakresie organizacji, zarządzania oraz reagowania w przypadku incydentu bioterrorystycznego.

Polska delegacja analizowała na bieżącą (na poziomie eksperckim) możliwość zaimplementowania proponowanych rozwiązań taktyczno-technicznych w działaniach krajowych.

Należy nadmienić, iż część zaleceń przedstawianych w trakcie warsztatów przez Interpol już funkcjonuje w naszym kraju. Przykładem może być uchwała nr 3 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania algorytmu postępowania i współdziałania w przypadku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne lub radiacyjne. 

Źródło: BOA KGP