Instruktorzy strzelań policyjnych

Data publikacji: 23.06.2017

Kolejnych kilkunastu instruktorów strzelań policyjnych zakończyło kurs w słupskiej Szkole Policji. Na zakończenie szkolenia każdy z absolwentów przeprowadził samodzielnie zajęcia z funkcjonariuszami na osiach strzeleckich, z wykorzystaniem ostrej amunicji.

Uczestnicy kursu strzeleckiego już wkrótce będą samodzielnie prowadzić zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z wydawanymi co rok na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji wytycznymi zajęcia takie są obowiązkowe dla każdego policjanta.
Program kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych został zatwierdzony w 2007 roku; policyjni wykładowcy, w odpowiednio przygotowanych obiektach, które umożliwiają przeprowadzenie wszystkich strzelań programowych, przygotowują policjantów z całego kraju do samodzielnego prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w Słupsku kandydaci na instruktorów zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć. Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalili swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznali się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.
Każdy uczestnik poznał zasady, metody kształcenia oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznał się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym. Teraz zdobytą wiedzę i doświadczenie będą przekazywać swoim koleżankom i kolegom w jednostkach.

W trakcie zakończenia kursu Komendant Szkoły wręczył również dwa podziękowania policjantom, którzy po służbie zatrzymali na autostradzie A2 młodego kierowcę, który jechał w sposób niebezpieczny i stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Insp. Jacek Gil podkreślił, że na tym właśnie polega sens policyjnej służby - służyć i chronić innych w każdej sytuacji. Wyróżnieni policjanci na co dzień pełnią służbę w stołecznych Oddziałach Prewencji Policji.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku