Funkcjonariusze współpracujący w ramach Europolu zatrzymali 153 oszutów posługujących się skradzionymi lub sfałszowanymi kratami kredytowymi

Data publikacji: 21.06.2017

Funkcjonariusze organów ścigania różnych państw zatrzymali 153 osoby, które podróżowały posługując się skradzionymi lub podrobionymi kartami płatniczymi. To efekt kolejnych działań w ramach Joint Action Days nadzorowanych przez Europol.

Po udanych w ubiegłych latach działaniach: Archimedes (2014), Blue Amber (2015) i Ciconia Alba (2016), państwa członkowskie UE, organy UE i partnerzy z Polski po raz kolejny połączyły siły z Europolem w tegorocznej Operacji Dragon w celu zwalczania zorganizowanych sieci przestępczych zaangażowanych w główne obszary przestępczości.

Operacja Dragon jest czwartą serią wspólnych działań (JADs) objętych cyklem polityki UE 2014-2017 dotyczącym poważnej międzynarodowej i zorganizowanej przestępczości. Operacja Dragon koncentruje się na kluczowych punktach przestępczości i kluczowej infrastrukturze przestępczej w UE i poza jej granicami.

Setki funkcjonariuszy organów ścigania działających w terenie otrzymują wsparcie operacyjne 24 godziny na dobę z centrum koordynacyjnego zlokalizowanego w siedzibie Europolu w Hadze. Oficerowie łącznikowi z państw członkowskich UE i współpracownicy innych partnerów międzynarodowych koordynują wymianę informacji i danych wywiadowczych między krajowymi organami ścigania. Specjaliści i analitycy Europolu udzielają wsparcia z centrali, a także na miejscu.

Operacja Dragon znacząco wpływa na międzynarodowy krajobraz przestępczy. W kontekście priorytetowego cyklu politycznego UE "cyberprzestępstwo - oszustwo kartą płatniczą", funkcjonariusze organów ścigania z całego świata zatrzymali 153 osoby podejrzane o podróże lotnicze z wykorzystaniem biletów lotniczych zakupionych przy użyciu skradzionych, skopiowanych lub fałszywych kart kredytowych. Operacje były prowadzone w 230 portach lotniczych na całym świecie.

Wielodyscyplinarne podejście tej operacji umożliwia organom ścigania powiązanie działań obejmujących różne priorytety i obszary przestępczości. Zwiększa to skuteczność operacyjną i zapewnia lepszą współpracę między zainteresowanymi organami ścigania.

Stały Komitet ds. Współpracy Operacyjnej w dziedzinie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) Rady UE dostarczył wytycznych strategicznych dla planowania JAD i monitoruje ich wdrażanie.

Zachęcamy także do odwiedzenia strony EUROPOL

(Europol / dm)