Policjant przyszłości - co podpowiada dzieciom wyobraźnia

Data publikacji: 12.06.2017

Podsumowano zorganizowany przez Centrum Szkolenia Policji konkurs plastyczny „Policjant przyszłości”, adresowany do dzieci z legionowskich przedszkoli. Autorzy zwycięskich prac odebrali nagrody z rąk Komendant CSP insp. Anny Rosół podczas „Dnia Otwartego” jednostki.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką dotyczącą bezpieczeństwa, popularyzowanie wiedzy na temat zawodu policjanta, a także rozwój umiejętności plastycznych przedszkolaków. Każdy z uczestników konkursu mógł zaprezentować jedną pracę wykonaną wybraną przez siebie techniką. Specjalnie powołana komisja, po dokonaniu oceny zgodności prac z tematyką konkursu, ich estetyki, oryginalności, pomysłowości, samodzielności wykonania i dbałości o szczegóły,  wyłoniła laureatów.

Dwie nagrody powędrowały do dzieci z Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka w Legionowie – Miłosz Maj zdobył pierwsze miejsce, natomiast jego kolega Michał Królikowski drugie. Trzecie miejsce zajęła praca Kaliny Olech z Przedszkola Miejskiego nr 11 w Legionowie.

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbyła się przy dźwięku fanfar odegranych przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji. Upominki i wyjątkowa oprawa uroczystości wywołały u dzieci ogromną radość. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy.

(hg)

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS i asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP