Spotkania w ramach polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków…” współfinansowanego przez Unię Europejską

Data publikacji: 08.06.2017

Na Dolnym Śląsku w Gryfowie Śląskim odbyły się dwa spotkania dotyczące realizacji działań prewencyjnych w ramach polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFFR.

W ramach tego przedsięwzięcia przedstawiciele Policji z komend wojewódzkich z Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego i Policji w Görlitz omówili warunki współpracy oraz zadania planowane do realizacji w ramach projektu, m.in. zakup sprzętu do działań profilaktycznych, informator narkotykowy, program spotkań prewencyjnych z mieszkańcami. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie w szkołach na pograniczu polsko - saksońskim konkursu z nagrodami na stworzenie MEM-u.

W Gryfowie Śląskim odbyły się dwa spotkania dotyczące realizacji polsko – niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciele z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Policji w Görlitz omówili warunki współpracy oraz działania planowane do realizacji w ramach projektu – zaplanowano m.in. opracowanie i wydanie wspólnej broszury w dwóch językach, informatora narkotykowego, zakup filmu nt. problematyki narkotykowej, ustalono także skład walizki demonstracyjnej. Walizki demonstracyjne zostaną skompletowane oraz zakupione dla potrzeb spotkań z mieszkańcami, uczniami, nauczycielami, rodzicami, które zostaną przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji w szkołach. W ramach wspólnej kampanii, zaplanowano organizację w okresie wrzesień – grudzień 2017 r. konkursu dla uczniów ze szkół niemieckich oraz polskich pn. „Dopalacze- Zabijacze" na stworzeniu MEM-u związanego tematycznie z zapobieganiem zażywania środków odurzających.

Opracowano specjalne plakaty zachęcające do wzięcia udziału w konkursie, informator narotykowy i broszury profilaktyczne. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie specjalnych memów, czyli obrazków rozpowszechnianych w Internecie w formie różnego rodzaju zdjęć i umieszczonych na nich „komentarzy”, które będą pokazywały oraz zachęcały do stanowczej postawy - „Nie dla narkotyków!”.

Ponadto funkcjonariusze policji zostaną przeszkoleni m. in. z wiedzy specjalistycznej związanej z przestępczością narkotykową, psychologii oraz komunikacji społecznej. Jednostki policji otrzymają nowoczesne narzędzia do pracy z młodzieżą, rodzicami i pedagogami w postaci walizki demonstracyjnej. Natomiast do badań laboratoryjnych związanych z analizą substancji i środków odurzających zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt.

Projekt pt. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020.

Źródło: KWP Wrocław