Wizyta delegacji polskiej Policji w siedzibie Europolu

Data publikacji: 01.06.2017

W poniedziałek (29 maja br.) delegacja polskiej Policji na czele z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji, Panem nadinsp. Andrzejem Szymczykiem złożyła oficjalną wizytę w siedzibie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, Europolu. W skład delegacji weszli ponadto Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Dyrektorzy Biur Pionu Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Wizycie polskiej delegacji towarzyszył szczególnie doniosły moment, jakim było uroczyste odsłonięcie wystawy fotograficznej, pokazującej profesjonalizm polskiej Policji w trakcie zabezpieczenia wielkich, międzynarodowych wydarzeń, takich jak Szczyt NATO i ŚDM, ale także obraz formacji będącej blisko ludzi.

Uroczyste otwarcie wystawy zgromadziło szerokie grono gości, obejmujące m.in. kierownictwo Europolu, na czele z Dyrektorem Robem Wainrightem oraz pracowników tej instytucji. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił również Radca  Ambasady RP W Królestwie Niderlandów, Pan Piotr Kobza. W trakcie swojego przemówienia Dyrektor Europolu Rob Wainright pokreślił szczególny i bezprecedensowy wymiar wizyty, doskonale odzwierciedlający znaczenie i skalę współpracy Europolu z polskimi organami ścigania, w tym w szczególności z Policją. Dyrektor Europolu docenił ponadto artystyczny wymiar wystawy, jako medium prezentującego inne oblicze polskiej Policji, nieznane szerzej na forum międzynarodowym.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji  nadinsp. Andrzej Szymczyk w swoim przemówieniu wyraził uznanie i satysfakcję z roli, jaką współpraca z Europolem odgrywa w procesie zwalczania poważnej przestępczości międzynarodowej. Niezależnie jednak od operacyjnego charakteru tej współpracy, pan Komendant wyartykułował także komplementarną rolę działań prewencyjnych i zabezpieczających, które udowodniły swoją skuteczność w trakcie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Słowa uznania dla współpracy na polu bezpieczeństwa Europejskiego wyraził także Radca Ambasady RP w Królestwie Niderlandów Piotr Kobza, dla którego wizyta delegacji polskiej Policji stała się oczywistym świadectwem skuteczności wspólnie podejmowanych działań.

Obok wystawy fotograficznej przedstawiciele polskiej Policji wzięli również udział w szeregu paneli poznawczych, prezentujących specyfikę działań Europolu i narzędzia oraz metodologię wykorzystywaną w trakcie prowadzonych spraw i operacji.

Podsumowując należy podkreślić, że współpraca polskiej Policji i Europolu układa się bardzo dobrze, a synergia wzajemnych działań, doświadczeń i wiedzy jest szczególnie pożądana w dobie ekspansji tzw. przestępczości wysokotechnologicznej, jak np. cyberprzestępczość. Wizyta delegacji polskiej Policji jest  potwierdzeniem znaczenia tej właśnie współpracy.

Źródło: BMWP KGP