Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów

Data publikacji: 31.05.2017

31 maja 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się ceremonia ślubowania policjantów. Podczas uroczystej zbiórki pożegnano funkcjonariuszy odchodzących ze służby a także wręczono nagrody i wyróżnienia .

Nowo przyjęci policjanci rozpoczęli służbę  23 maja 2017 roku. Tego dnia szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 51 funkcjonariuszy, w tym 10 kobiet oraz 41 mężczyzn. Ceremonię poprzedziła msza święta celebrowana przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi księdza dr Kazimierza Zaleskiego i ks. Jacka Syjuda. Następnie funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał mł. insp. Tomasz Olczyk I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz kierownictwo Komendy Miejskiej w Łodzi i Powiatowej w Pabianicach oraz Zgierzu.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 36 funkcjonariuszy w tym 8 kobiet. Po przeszkoleniu podstawowym  nowo przyjęci policjanci będą pełnić służbę w łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komendzie Powiatowej w Pabianicach i Zgierzu. Pozostali przyjęci, którzy ślubowali w swoich jednostkach trafią do innych komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania mł. insp. Tomasz Olczyk I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie 6 policjantów, którzy w tym roku, po przepracowaniu wielu lat w mundurze, odeszli ze służby. Za zaangażowanie i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych w trakcie długoletniej służby Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński przyznał im nagrody rzeczowe i  pieniężne.

Następnie wręczone zostały nagrody  finansowe policjantom, którzy wyróżnili się pełniąc wzorowo służbę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 3 nagrody, Komendant Główny Policji wyróżnił 5 policjantów a Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 30 funkcjonariuszy.

W imieniu odchodzących ze służby w policji zabrał głos asp. w stanie spoczynku Dariusz Szukalski, natomiast w imieniu wyróżnionych funkcjonariuszy podziękował  podkom. Karol Ostrowski.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

W 2017 roku szeregi łódzkiego garnizonu  ma zasilić 291 policjantów. Przyjęcia są dokonywane w czterech transzach, pierwsza z nich odbyła się już w lutym i maju kolejne planowane są w sierpniu oraz grudniu.

Źródło: KWP Łódź