Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Sprawdzali co wiedzą na temat swojej służby

Zamieszczony Data publikacji 23.05.2017

Dziś odbył się konkurs historyczny stanowiący jeden z elementów edukacyjnych kampanii społecznej pod nazwą „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach pod patronatem Komendanta Głównego Policji i Wojewody Świętokrzyskiego. Jego celem jest upowszechnianie oraz popularyzowanie roli Policji w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw społecznych. Wszystkich uczestników konkursu przywitał m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, p.o. Dyrektora Historii i Tradycji Policji KGP kom. Krzysztof Musielak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ceremoniału Gabinetu Komendanta Głównego Policji kom. Artur Duszak.

Dziś punktualnie o godzinie 10 w sali narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego”  Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbył  się konkurs historyczny wiedzy o Policji, zorganizowany w ramach kampanii społecznej „SŁUŻĄC NIESIEMY BEZPIECZEŃSTWO”. Jego celem jest m.in. propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, popularyzacja historii i tradycji Policji w garnizonie świętokrzyskim oraz podniesienie poziomu wiedzy funkcjonariuszy na temat patrona świętokrzyskiej Policji.

Do dzisiejszej rywalizacji przystąpiło 12 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny świętokrzyskiej Policji. Musieli się oni zmierzyć z testem składającym się z trzech części zawierających po 10 pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego. W pierwszej części pytania dotyczyły historii Policji, kolejno partii uczestnicy odpowiadali na pytania związane z umundurowaniem  i ceremoniałem policyjnym. Natomiast ostatnia część dotyczyła patrona świętokrzyskiej Policji – płk. Jana Piwnika „PONUREGO”. Każdy z uczestników konkursu na rozwiązanie całego testu miał 60 minut.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji podsumowującej kampanię „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” 9 czerwca bieżącego roku.

Przypomnijmy

Kampania „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” będzie trwała przez trzy miesiące. W jej ramach  m.in. przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs literacki na felieton „Służba jest dla mnie…” oraz wojewódzki konkurs dla funkcjonariuszy dotyczący historii Policji, uruchomiony zostanie projekt Wirtualnie - Realnie oraz zorganizowana ogólnopolska konferencja nt. „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”. Wszystko to w celu przybliżenia społeczeństwu m.in. roli Policji, specyfiki służby oraz kształtowania postaw społecznych jednoznacznie negujących przemoc i łamanie praw człowieka.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski. Partnerem kampanii jest Biuro Komunikacji Społecznej i Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939. Patronat medialny objęli: Echo Dnia, TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Gazeta Policja 997

Źródło: KWP Kielce

 

 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • uczestnicy konkursu
 
powrót
drukuj