I Zawody Sprawnościowe OPP w Katowicach rozstrzygnięte!

Data publikacji: 22.05.2017

W katowickim oddziale prewencji zakończyły się pierwsze w historii jednostki zawody sprawnościowe o puchar Dowódcy OPP w Katowicach. Zawodnicy w finałowych rozgrywkach musieli pokonać tor przeszkód i sprawdzić się w strzelaniu. Walczyli w hali i na wolnym powietrzu, w piachu i w wodzie, w mundurze i na sportowo. W atmosferze zdrowej rywalizacji, współdziałania, wzajemnej pomocy i świetnej zabawy wyłoniono najlepszy pododdział, lecz uznanie i szacunek zyskali wszyscy uczestnicy.

Zakończyła się rywalizacja sportowa w I Zawodach Sprawnościowych o Puchar Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. O prymat najlepszego pododdziału walczyło siedem kompanii. Każda z nich wystawiła reprezentację składającą się z 6 policjantów. Zobacz 1 dzień rywalizacji - TUTAJ...

Drugi dzień zawodów odbywał się na zbiorniku wodnym „Sosina” w Jaworznie oraz na jaworznickiej strzelnicy. Pobyt na akwenie obejmował jedną, ale bardzo wymagającą konkurencję składającą się z 4 elementów – tor przeszkód.

Po starcie, policjanci całą drużyną dobiegali do przygotowanych uprzednio 6 związanych ze sobą opon samochodów ciężarowych. Mieli z nimi w jak najkrótszym czasie pokonać wyznaczony dystans około 150 metrów. Po dotarciu do końca etapu dobiegali do pomostu, gdzie po pobraniu sprzętu i kamizelek ratunkowych, całą drużyną, w łodziach ratunkowych będących na wyposażeniu jednostki, wypływali do wywróconej łodzi, którą symulowała boja sygnalizacyjna. Po pokonaniu dystansu około 100 metrów i okrążeniu bojki wracali do brzegu, gdzie znów musieli się zmierzyć z oponami. Tym razem każdy musiał przerzucać po piachu oponę ciężarową, w poprzek jej osi, na odcinku 50 metrów i z powrotem. Drużyna wykonywała zadanie dwoma grupami po trzech policjantów. Wzajemna współpraca w grupie, a czasami pomoc  słabszym fizyczne potrafiły przechylić szalę zwycięstwa. Po wykonaniu tego zadania przez całą drużynę możliwe było przystąpienie do ostatniego etapu konkurencji – nazwanego przez policjantów „słonecznym patrolem”. Każdy z policjantów kolejno wbiegał do wody wyposażony w bojkę ratowniczą znajdującą się na wyposażeniu i używaną podczas służby przez patrole oddziału. Celem było dotarcie w jak najkrótszym czasie do tonącej osoby oddalonej o około 15 metrów od brzegu. Po osiągnięciu celu zawodnik wracał na brzeg umożliwiając start następnemu policjantowi z własnej drużyny. Dotarcie ostatniego z policjantów na brzeg i dobiegnięcie całej drużyny na linię mety, kończyło tą konkurencję. Najlepsza okazała się drużyna Kompanii Wzmocnienia, pokonała cały tor w czasie 13 minut i 26 sekund. Różnice czasu były niewielkie, a najsłabszy czas oscylował w granicach 16 minut.

Po zakończeniu zmagań na zbiorniku wodnym, następna konkurencja w tym dniu rozegrana została na obiekcie strzelnicy w Jaworznie.

W tej konkurencji drużyny pododdziałów występując w umundurowaniu ćwiczebnym prezentowały swoje umiejętności strzeleckie. Konkurencja polegała na strzelaniu przez drużynę do 18 „popperów strzeleckich”, czyli metalowego celu strzeleckiego, wykonanego ze stali o wysokości  20 cm i 94 cm, który w wyniku trafienia przewraca się. Każdemu z policjantów drużyny wydane zostały 3 szt. amunicji. Cele oddalone były w różnej odległości – od 10 do 20 metrów, a wybór konkretnego celu zależał od strzelca. Należało również wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem broni do strzelania oraz bezpiecznego obchodzenia się z bronią po jego zakończeniu. Strzelano pojedynczo, a kolejny zawodnik mógł rozpocząć strzelanie po wykonaniu konkurencji przez poprzednika z drużyny. Każde strzelanie poprzedzone było... torem przeszkód i dobiegiem na dystansie 250 metrów. Zwyciężała drużyna, która odnotowała łącznie większą ilość strąconych popperów, a w przypadku remisu – łączny czas wykonania strzelania przez całą drużynę.

Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji, historyczne zwycięstwo w I Zawodach Sprawnościowych o Puchar Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odniosła Kompania Wzmocnienia, która wygrywała  wszystkie konkurencje cząstkowe w zawodach. Kolejne miejsca zajęły Kompania Prewencji V i Kompania Prewencji I.

Podsumowanie całych zawodów dobrze oddają słowa zastępcy dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach mł. insp. Artura Maliszewskiego skierowane do policjantów i ich przełożonych: „Wszystkim uczestnikom I Zawodów Sprawnościowych OPP składam wyrazy uznania i szacunku za sportową postawę. Bez względu na zajęte miejsca każdy z osobna zasługuje na wyróżnienie. Drużyny stworzyły kapitalną atmosferę zawodów. Gratulacje dla wszystkich.” Również gorące podziękowania złożone zostały wszystkim, którzy przyczynili się i pomagali w zorganizowaniu zawodów.

W zastępstwie nieobecnego z powodu obowiązków służbowych Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafała STANKA, puchary oraz okolicznościowe statuetki wręczał zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach mł. insp. Artur MALISZEWSKI.


Źródło: KWP Katowice