Zapraszamy na 3. Mundurowy Dzień Dziecka

Data publikacji: 16.05.2017

3 czerwca 2017 roku w Skrzyszowie, powiat Tarnów, woj. małopolskie odbędzie się 3. Mundurowy Dzień Dziecka. Rozpoczęcie festynu zaplanowano na godz. 13.00. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął MON kierując go na ręce Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasza Połucha.

III Mundurowy Dzień Dziecka ma za zadanie propagowanie patriotyzmu od najmłodszych lat u najmłodszych mieszkańców naszego kraju. Ma uczyć szacunku dla munduru oraz osób go noszących. Dzięki pokazowi organizowanemu przez jednostki PSP, OSP, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej, możliwym jest zainteresowanie mieszkańców już nie tylko gminy czy powiatu, lecz okazać się może, że i województwa. Tylko w zeszłym roku nasze stoiska odwiedziło około 2500 osób.

Zapewniamy pokazy statyczne z wykorzystaniem wyposażenia noszonego na co dzień przez funkcjonariuszy służb, jak też i dynamiczne. W zeszłym roku był to śmigłowiec, w obecnym pokaz grupy byłych żołnierzy JWK Lubliniec.

Projekt prowadzony jest przy pomocy policjantów z Komisariatu Policji Tarnów Centrum, przy aktywnym wsparciu komendantów. To dzięki ich pomocy - Posterunek Policji w Skrzyszowie (4 osoby) jest w stanie zebrać wszystkie służby i zapewnić wyśmienitą zabawę dla tak dużej rzeszy osób. Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia: wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, komendant Gminnych OSP - Józef Mazur to osoby dbające o zaplecze działań, przy ich wydatnej pomocy Kierownik Posterunku Policji w Skrzyszowie - asp. sztab. Grzebieniowski Łukasz jest w stanie urzeczywistnić swoje marzenia o pokazie służb mundurowych. To dzięki jego staraniom rokrocznie wydzielone jednostki Wojska Polskiego (6 Brygada Powietrznodesantowa i Żandarmeria Wojskowa z Krakowa, JWK Lubliniec), jak też i Służba Więzienna i Straż Graniczna uczestniczą we wspólnym projekcie ukazującym młodzieży prawidłowe postawy.

W trakcie zabawy organizowanych jest szereg konkursów promujących bezpieczeństwo na drodze, w internecie oraz sposoby zachowania się najmłodszych podczas potkania z osobami obcymi. Przekazywane są też elementy odblaskowe (tylko w roku ubiegłym wydano ich 2500).
 
(KPP w Skrzyszowie)