Historia blisko nas

Data publikacji: 28.04.2017

27 kwietnia br. w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP gościła grupa uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych z Pruszkowa koło Warszawy wraz ze swymi opiekunami, nauczycielami: Małgorzatą Włodek oraz Adamem Zwierzchowskim. Okazją była inauguracja programu spotkań edukacyjnych przygotowanych przez BHiTP KGP dla młodzieży szkolnej w ramach cyklu „Historia blisko nas”, wchodzącego w zakres wychowania patriotycznego i budowania etosu służby Państwu i Narodowi.

W spotkaniu, które prowadził kom. Krzysztof Musielak, p.o. dyrektora Biura, wzięli udział: Wojciech Cygański, który jako 15-letni harcerz brał udział w Powstaniu Warszawskim, walcząc w oddziale „Podkowy”, dowodzonym przez „Cichociemnego” – Bolesława Kontryma ps. Żmudzin. Przybliżył młodzieży sylwetkę swego bohaterskiego dowódcy, aresztowanego przez UB w październiku 1948 roku i po czterech latach przetrzymywania i poddawania bestialskim torturom, zamordowanego 2 stycznia 1953 roku. Relację W. Cygańskiego ilustrował film dokumentalny poświęcony „Cichociemnym” i Powstaniu Warszawskiemu.

Drugim z prelegentów był Andrzej Ostrowski, siostrzeniec bohaterskiego rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda Pileckiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierza Armii Krajowej, który dobrowolnie dał się Niemcom aresztować, aby – zgodnie z ustalonym planem konspiracyjnym – trafić do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przesyłał stamtąd meldunki o eksterminacji przetrzymywanych tam więźniów. Po wykonaniu swego zadania, uciekł z obozu i dalej działał w konspiracji. Po wojnie został skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Zabito go w 1948 roku w niewiadomym miejscu. Trwają poszukiwania jego szczątków.

Andrzej Ostrowski opowiedział młodzieży o swych bardzo dobrych relacjach ze swym wujem, przyjaźni z jego synem Andrzejem i rodziną Pileckich. Osobistym wspomnieniom prelegenta towarzyszył fabularyzowany dokument o Żołnierzach Niezłomnych.

Z dużym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali także dziejów polskiego więziennictwa z lat 1919-1945. Barwnie opowiedział o nich emerytowany kapitan Służby Więziennej Włodzimierz St. Orlikowski, prezes zarządu Fundacji pn. „Historia Zza Krat – Ocalić od zapomnienia”.

Spotkanie młodzieży z autentycznymi świadkami historii było prawdziwą lekcją patriotycznego wychowania. Uczniowie nie ukrywali swych przeżyć. Poruszeni usłyszanymi relacjami, zaprosili prelegentów do swych szkół na dalszy ciąg wspomnień.

Źródło: BHiTP KGP