Ogólnopolski konkurs literacki na esej „Służba jest dla mnie”

Data publikacji: 28.04.2017

Mając na uwadze budowanie tożsamości formacji i etosu zawodowego służby w Policji oraz dostrzegając ważną rolę identyfikowania się z formacją w wykonywaniu obowiązków służbowych, Biuro Komunikacji Społecznej KGP wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, ogłaszają ogólnopolski konkurs literacki na esej „Służba jest dla mnie…”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, który wyróżni laureatów konkursu nagrodami finansowymi w wysokości 1500 zł, 1000 zł, 500 zł.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić funkcjonariusze Policji oraz pracownicy cywilni, którzy nadeślą do dnia 8 maja 2017 roku na adres prezydialny@ki.policja.gov.pl podając w tytule „ESEJ”, pracę zgodną z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej KWP w Kielcach (w zakładce kampanii społecznej „Służąc niesiemy bezpieczeństwo”).

W imieniu Komendanta Głównego Policji serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  i podzielenia się osobistymi refleksjami na temat znaczenia etosu zawodowego i służby w Policji.

 

 

Pliki do pobrania