Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią palną

Data publikacji: 25.04.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią palną - „Firearms – cross-border investigations”. Szkolenie odbędzie się w Chorwacji (Zagrzeb) w dniach 3 - 5 lipca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą śledczy w zakresie zwalczania nielegalnego przemyt broni palnej oraz zorganizowanych grup przestępczych trudniących się tym procederem. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 9 maja 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.