Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego Policji na Węgrzech

Data publikacji: 24.04.2017

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Policji i Straży Pożarnej Węgier. Komendantowi towarzyszyli insp. dr Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach, insp. Paweł Dzierżak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz podkom. Marek Dzierżęga – Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.

W uroczystościach, które odbyły się 22 kwietnia br. w Komendzie Głównej Policji w Budapeszcie, oprócz delegacji z Polski uczestniczyli również przedstawiciele Policji Czech, Słowacji, Serbii, Słowenii, Rumunii i Niemiec.

Uroczystości uświetnił koncert gwiazd węgierskiej muzyki rozrywkowej przy akompaniamencie orkiestr Policji i Straży Pożarnej. 

Delegacja spotkała się między innymi z Ministrem Spraw Wewnętrznych Węgier Sandorem Pinterem i Komendantem Głównym Policji gen. Karoly Papp.

Nadinsp. Jan Lach składając życzenia węgierskim policjantom podkreślał wieloletnią owocną współpracę pomiędzy polską i węgierską Policją. 

Polska Policja od lat współpracuje z partnerami z Węgier na podstawie umów bilateralnych, a także w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Forum Salzburg. Jednym z bardziej znaczących elementów współpracy było delegowanie w roku ubiegłym Oddziału Polskiej Policji do służby na granicy serbsko-węgierskiej w związku z kryzysem imigracyjnym.

(BMWP KGP / mw)