Pamięci podkomisarza Piotra Molaka

Data publikacji: 24.04.2017

W 21. rocznicę śmierci poległego na służbie funkcjonariusza podkom. Piotra Molaka dziś w siedzibie Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą tragicznie poległych policyjnych antyterrorystów. W uroczystej zbiórce wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Andrzej Krajewski.

„Odeszli, ale pamięć o nich pozostanie” – taki napis umieszczono na tablicy upamiętniającej trzech funkcjonariuszy, w tym podkom. Piotra Molaka z ówczesnego Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji. Zginął tragicznie na służbie 24.04.1996 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego podłożonego na stacji paliw przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie. Doznał ciężkich obrażeń ciała, na skutek których zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Uroczystość upamiętniająca 21. rocznicę śmierci podkom. Piotra Molaka odbyła się w siedzibie Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, gdzie stacjonuje również Sekcja I Minersko–Pirotechniczna Wydziału Realizacyjnego KSP. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych nadkom. Dariusz Zięba, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Andrzej Krajewski, obecni i byli antyterroryści oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych była też córka tragicznie zmarłego podkom. Piotra Molaka.

Po wprowadzeniu sztandaru Komendy Stołecznej Policji gości powitał nadkom. Dariusz Zięba, Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. - Pielęgnujemy pamięć o naszych kolegach, bo to oni dają nam siłę. Piotr był wzorowym policjantem. Tamtego tragicznego dnia miał wolne, ale zgłosił się do akcji na ochotnika. Wtedy wydarzyło się coś, co nie powinno mieć miejsca. Walczył ze złem, ale to zło go dosięgło. Oddajemy hołd wspaniałemu policjantowi, a także wartościowemu człowiekowi. Jego postawa wpisuje się w etykę naszych zasad policyjnych, bo słowa roty wypełnił do końca.

Modlitwę w intencji wszystkich poległych w służbie policjantów odmówił ks. Jan Kot, Kapelan Komendy Głównej Policji.

Następnie pod tablicą pamiątkową złożono wieńce. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich policjantów, którzy odeszli na wieczną wartę.

Źródło: KSP