Nagrody dla najlepszych dzielnicowych

Data publikacji: 20.04.2017

18 policjantom Komendy Stołecznej Policji, wybranym w ramach konkursu „Dzielnicowy dla mieszkańców”, wręczono dzisiaj w Pałacu Ślubów przy Placu Zamkowym w Warszawie specjalne dyplomy. Nagrodę dla najlepszego dzielnicowego komisja konkursowa przyznała mł. asp. Radosławowi Strzałkowskiemu z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
W uroczystości wzięli udział: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinspektor Andrzej Krajewski oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy Piotr Mazurek i Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Gawor.

W organizację i przebieg konkursu włączył się Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Z każdej dzielnicy wytypowany został jeden kandydat. Nominacja poprzedzona była dogłębną analizą pracy dzielnicowego w ciągu minionego roku, jego faktycznych osiągnięć, dbałości o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. O wyłonieniu zwycięzców rozstrzygała komisja konkursowa oraz mieszkańcy.

Nagrodę dla najlepszego dzielnicowego otrzymał mł. asp. Radosław Strzałkowski z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. W Policji pełni służbę od ponad 8 lat, a na stanowisku  dzielnicowego od ponad 5. W trakcie dotychczasowej służby dał się poznać jako policjant z dużą wiedzą, a także doświadczeniem zawodowym, które pozytywnie wpływa na poziom wykonywanych zadań.

Drugie miejsce przypadło mł. asp. Marcinowi Pasjakowi z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo. W Policji pełni służbę od ponad 7 lat, na stanowisku dzielnicowego od 2 lat. Powierzone obowiązki służbowe wykonuje sumiennie, będąc funkcjonariuszem zdyscyplinowanym, samodzielnym i dyspozycyjnym.

Komisja konkursowa przyznała trzecie miejsce asp. sztab. Karolowi Piątkowi z Komisariatu Policji Warszawa Włochy. W Policji pełni służbę od 14 lat, a na stanowisku dzielnicowego od ponad 9. Cieszy się uznaniem mieszkańców za zaangażowanie oraz szybką i rzetelną reakcję na zgłoszenia.

Wyróżnienie specjalne zostało przyznane st. sierż. Piotrowi Iwaniukowi z Komisariatu Policji Warszawa Wawer. W Policji pełni służbę od 6 lat, na stanowisku dzielnicowego od 2 lat. Wśród policjantów ma opinie policjanta kompetentnego, bezinteresownego a jednocześnie konsekwentnego w swoich działaniach.

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walz pogratulowała wyróżnionym dzielnicowym i podziękowała za ich trudną, codzienną pracę. Podkreśliła, że bezpieczeństwo warszawiaków jest priorytetem. Potwierdzają to badania, z których wynika, że ponad 80% mieszkańców czuje się bezpiecznie w swojej dzielnicy po zmroku. Tak wysoki stopień satysfakcji nie byłby możliwy do osiągnięcia bez pracy policjantów.

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Andrzej Krajewski również podziękował wyróżnionym funkcjonariuszom za trud i zaangażowanie w codziennej służbie. Podkreślił, że dobry kontakt z lokalną społecznością, znajomość specyfiki dzielnicy, niebezpiecznych miejsc i potencjalnych zagrożeń pomaga im zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Ich wiedza i współpraca z policjantami innych pionów pozwala na rozwiązanie niejednej sprawy kryminalnej.

Źródło: KSP