„Bezpieczeństwo na obszarach wodnych” - konferencja

Data publikacji: 19.04.2017

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się konferencja naukowa pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, poświęcona bezpieczeństwu na obszarach wodnych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata nauki i służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz delegacje z Niemiec i Ukrainy.

W otwarciu konferencji uczestniczył zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Z ramienia MSWiA – Dyrektor Andrzej Świderek, Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego. Wydarzenie zostało objęte patronatem Komitetu Honorowego pod przewodnictwem Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Centrum Szkolenia Policji.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń zmierzająca do usprawnienia wspólnych działań służb w zakresie współczesnych wyzwań ratownictwa wodnego, także w zakresie monitoringu zagrożeń związanych z wodami w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestnicy podjęli również dyskusję na temat systemu szkolenia i doskonalenia policjantów pełniących służbę prewencyjną na obszarach wodnych.

W kwestii nadzoru nad ratownictwem wodnym, jako powinności administracji rządowej, głos zabrał Andrzej Świderek, dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA. Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przywodnych omówił insp. Dariusz Minkiewicz, dyrektor Biura Prewencji KGP.