Przedświąteczne spotkanie wielkanocne służb w KGP

Data publikacji: 12.04.2017

W Komendzie Głównej Policji odbyło się dziś uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych z udziałem Ministra i Wiceministrów SWiA, kadry kierowniczej KGP, CBŚP, przedstawicieli służb mundurowych oraz zaproszonych gości. Były podziękowania, życzenia oraz tradycyjny wielkanocny poczęstunek.

W sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne służb podległych MSWiA. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Podsekretarze Stanu w MSWiA: Jakub Skiba oraz Sebastian Chwałek, oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i poszczególnych komend wojewódzkich, przedstawiciele służb mundurowych, wojska, duchowieństwa, środowisk naukowych, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Związków Zawodowych, oficerowie łącznikowi oraz policjanci i pracownicy służb. Obecni byli również szefowie służb podległych MSWiA: Komendant Główny Straży Granicznej płk. Marek Łapiński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, p.o. szefa Biura Ochrony Rządu płk. Tomasz Kędzierski oraz szefowie pozostałych służb i zaproszeni goście. Duchowieństwo reprezentowali Ordynariusz Wojska Polskiego ks. Biskup dr Józef Guzdek, Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot i Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk. Mirosław Wola.

Świąteczne życzenia wielkanocne wszystkim zebranym złożył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak: - Święta są bardzo ważne dla wszystkich Polaków, bo przecież nasza kultura, nasza cywilizacja oparta jest o fundament chrześcijański. Polacy czują się bezpieczni, kiedy widzą, że funkcjonariusze polskich służb są gotowi poświęcić swoje zdrowie, a nawet swoje życie żeby chronić innych. To właśnie dzięki Państwa postawie, dzięki postawie polskich służb, jestem głęboko przekonany, że ludzie to widzą i doceniają. (...) Życzę, żeby Święta spędzili Państwo w gronie rodzinnym, żeby dały one Państwu nową siłę i energię do pełnienia swoich obowiązków. Przyjmijcie życzenia zdrowych, spokojnych, Świąt Wielkiej Nocy i proszę także abyście te życzenia przekazali swoim bliskim. –  powiedział m.in. Minister.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński podziękował funkcjonariuszom za pracę na rzecz bezpieczeństwa. - Święta Wielkanocne to wyjątkowe Święta, kiedy warto zastanowić się nad tym, gdzie jesteśmy na naszej życiowej i zawodowej drodze. Nie można przy okazji Świąt nie myśleć o poświęceniu, ofiarności i o służbie. Kiedy wymieniamy słowo służba, to jesteśmy bardzo blisko tego co Państwo robicie. Służba drugiemu człowiekowi jest istotą, ona jest solą i kwintesencją Waszego powołania. Kierujemy do Państa słowa wdzięczności za to co robicie. Polska jest krajem bezpiecznym dzięki Waszej dobrej pracy, służbie i oddaniu tej służbie i ludziom - Państwu i jego obywatelom. Życzę wszystkim Państwu dobrych i spokojnych Świąt. Tym, którzy będą pełnić służbę w tym czasie, w sposób szczególny życzymy tego, żeby te Święta były spokojne. Wiceminister zwrócił się również z podziękowaniem do pracowników cywilnych dziękując im za wsparcie funkcjonariuszy: - Bez Was to byłoby trudne, a wręcz niemożliwe.

- Życzę Państwu wszystkim tu obecnym i Waszym rodzinom jak najmilszych, jak najradośniejszych, pełnych wiary i nadziei Świąt Wielkanocnych oraz nabrania sił do dalszej służby - powiedział na zakończenie Podsekretarz Stanu w MSWiA.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk powiedział: - Święta Wielkanocne to czas zadumy, refleksji, czas zastanawiania się nad tym co za nami i nad tym co przed nami. Niech to będzie taki właśnie czas dla nas wszystkich – czas spokoju, wytchnienia, zasłużonego odpoczynku po ciężkiej służbie dla Was wszystkich, podległym Wam funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, dla Waszych najbliższych, dla Waszych rodzin, które na co dzień tak naprawdę najbardziej odczuwają ten deficyt waszej obecności i zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju.

Szef Policji złożył również życzenia emerytom i rencistom. Szczególne słowa i życzenia spokojnej służby skierował do wszystkich tych, którzy w Święta nie będą mieli w pełni czasu wolnego i spędzą go na służbie: - Życzę, żeby przebiegła ona spokojnie i żebyście po tych godzinach spędzonych w pracy bezpiecznie wrócili do swoich najbliższych. Komendant Główny skierował życzenia również do funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę poza granicami naszego kraju, życząc im przede wszystkim spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. - Niech to będzie czas, w którym odpoczniemy, nabierzemy nowych sił, nowej energii i nowych pomysłów na dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa Polski – powiedział nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Życzenia skierowane do wszystkich funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin składali również szefowie służb podległych MSWiA oraz kapelani policyjni.

Spotkanie uświetnił występ muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

(mw, ro/ foto: asp. sztab. Piotr Maciejczak Policja 997/ video: Marek Szałajski Gabinet KGP)