Zakończył się kurs dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji: 12.04.2017

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończył się pięciotygodniowy kurs dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Udział w nim wzięło 21 osób z całej Polski. Byli to przedstawiciele laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, a także Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

W trakcie trwania kursu, kandydaci na biegłych zostali zapoznani z wiedzą ogólnokryminalistyczną oraz nt. badań specjalistycznych w obrębie poszczególnych rodzajów śladów kryminalistycznych. Nabytą wiedzę teoretyczną uzupełniono zajęciami praktycznymi, które realizowano w zakresie wszelkich możliwych do ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych podczas oględzin miejsca zdarzenia, osoby oraz rzeczy. Ponadto, metody zabezpieczenia materiału dowodowego poszerzono o techniki pobierania materiału porównawczego, uwzględniając specyfikę wykonywania tych czynności dla różnych rodzajów śladów kryminalistycznych.

Przygotowując zajęcia praktyczne uwzględniono także umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej, prowadzenie oględzin na różnych miejscach zdarzeń, realizację badań w ramach ekspertyz kryminalistycznych – biorąc pod uwagę każdą z dziedzin reprezentowaną przez uczestnika kursu. Proces wykrywczy szkolenia uzupełniono zajęciami z wystąpienia biegłego przed sądem, gdzie jego uczestnicy mieli wykazać umiejętność wybronienia przed sądem wyników badań przedstawionych w opracowanej przez siebie opinii.

Ważnym uzupełnieniem przekazanej szkolącym się wiedzy były również zajęcia z zakresu: zarządzania jakością w laboratoriach kryminalistycznych, nadzoru nad realizacją zadań w tych laboratoriach, wybranych zagadnień z logiki, bezpieczeństwa i higiena pracy, kontaktów z przedstawicielami massmediów, jak i kategorii przestępstw, na które narażony jest biegły w związku z działalnością zawodową.

Zwieńczeniem pięciotygodniowego kursu był egzamin ustny. Wszyscy uczestnicy szkolenia zakończyli go pomyślnie.

Serdecznie gratulujemy!

(WSPol Szczytno / ig)