Pierwsza edycja warsztatów „Jak informować o śmierci?”

Data publikacji: 11.04.2017

Zawód policjanta zaliczany jest do jednych z najbardziej stresogennych na świecie. Służba ta wiąże się z wykonywaniem zadań trudnych i niebezpiecznych, jak również wymagających dużego zaangażowania emocjonalnego. Policjant bardzo często ma kontakt ze śmiercią i ludzkim nieszczęściem. Jednym z trudniejszych zadań, z którym stykają się policjanci w trakcie codziennej służby jest powiadamianie rodzin o nagłej śmierci najbliższych.

Ze względu na fakt, że w programie szkolenia zawodowego podstawowego nie ma zajęć poświęconych tej tematyce, psychologowie ze Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii CSP, w ramach zajęć Koła Psychologicznego, zorganizowali warsztaty, których celem było przybliżenie słuchaczom uniwersalnych zasad, jakimi należy kierować się podczas powiadamiania o sytuacjach losowych, a zwłaszcza tych najtrudniejszych. Co ciekawe do uczestnictwa w warsztatach zgłosili się również słuchacze kursów specjalistycznych, co dodatkowo potwierdza wagę problemu. W trakcie spotkania starsi koledzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego, którzy już niedługo, po zakończeniu nauki, być może staną przed koniecznością wykonania tego niełatwego zadania.

Podczas powiadamiania o śmierci musimy się zmierzyć nie tylko z reakcjami osób, którym przekazujemy informację, ale również z własnymi emocjami. Należy pamiętać, że jest to moment, który zapoczątkowuje żałobę, a sposób informowania ma wpływ na dalsze przeżywanie smutku z powodu poniesionej straty. Okazuje się, że rodzina zmarłego rzadko kiedy pamięta kto ją informował, natomiast na długo w jej pamięci pozostanie sposób, w jaki to zrobiono. Dlatego w trakcie warsztatów szczególnie podkreślano, jak ważna w tego typu sytuacjach jest empatia i szacunek okazywany bliskim osoby zmarłej. Zwrócono również uwagę na aspekt bezpieczeństwa, gdyż zdarza się, że reakcje osób powiadamianych,  nacechowane ogromnym cierpieniem i bólem, mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, podczas których zagrożone jest życie i zdrowie nie tylko ich, lecz także policjantów.

 W czasie zajęć przedyskutowano wiele trudnych przypadków. Słuchacze zgodnie uznali, że omawiane treści są niezwykle istotne i potrzebne w pracy policjanta. Na wysoką ocenę zajęć wpłynęły też zapewne ich forma i postawa prowadzącego – podczas warsztatów można było zaobserwować duże zaangażowanie i aktywność słuchaczy, inicjowane różnorodnymi technikami dydaktycznymi.

Zainteresowanie tematem jest nadal ogromne Dlatego, w dniu 20 kwietnia, o godz. 16:00 odbędzie się II edycja warsztatów, na którą zapraszamy wszystkich chętnych! Zapisy odbywają się w sekretariacie Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii (blok 40, pok. 369).

Źródło: CSP w Legionowie