Informacyjny Serwis Policyjny

Szkoła Policji w Słupsku pod dowództwem pań

Zamieszczony Data publikacji 11.04.2017

Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii Szkoły Policji w Słupsku stanowiska w ścisłym kierownictwie objęły panie. Rozkazami personalnymi Komendanta Głównego Policji, z dniem 10 kwietnia, mianowane zostały na stanowiska Zastępcy Komendanta Szkoły: podinsp. Jolanta Buczyńska-Koc i podinsp. Elżbieta Kotecka.

Uroczyste wprowadzenie nowo mianowanych zastępczyń odbyło się z pełnym ceremoniałem w poniedziałkowy ranek, w Sali Kominkowej Klubu Słuchacza. W obecności pocztu sztandarowego oraz przedstawicieli kadry kierowniczej, policjantów i pracowników Komendant Szkoły insp. Jacek Gil poinformował zebranych decyzji Komendanta Głównego. Kolejnym punktem było odczytanie rozkazów personalnych nr 1434 i 1435 dotyczących mianowania za stanowiska Zastępcy Komendanta.

W uzasadnieniu rozkazów napisano, że mianowanie nastąpiło na wniosek Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, w uznaniu wysokiej oceny służby, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych obu policjantek.

Po krótkich przemówieniach obu nowo mianowanych zastępczyń i odprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się krótka część nieoficjalna, były gratulacje, życzenia i wspólne pamiątkowe zdjęcie na schodach Klubu Słuchacza.

Od 1 czerwca 1945 roku stanowiska ścisłego kierownictwa słupskiej Szkoły Policji, w tym również, w latach `40 XX wieku Szkoły Oficerskiej - pełnili wyłącznie mężczyźni. Poniedziałkowe nominacje otwierają nowy rozdział funkcjonowania pionu dydaktycznego i pionu logistycznego Szkoły Policji w Słupsku.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku

 

 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 • Uroczystość wprowadzenia nowo mianowanych zastępczyń komendanta szkoły
 
powrót
drukuj