Nowe szkolenie na platformie e-learningowej KPRM

Data publikacji: 07.04.2017

Członkowie korpusu służby cywilnej mogą już korzystać z nowego kursu e-learningowego „Tworzenie komunikatów pisemnych zrozumiałych i dopasowanych do odbiorcy”. Poprawa skuteczności komunikacji na linii urzędnik – obywatel to jeden z celów Szefa Służby Cywilnej, zawartych w planie szkoleń centralnych na ten rok.

Kurs skierowany jest do pracowników, którym zależy na poprawie komunikacji pisemnej z obywatelem. Uczestnicy szkolenia znajdą w nim:

  • zasady posługiwania się prostą polszczyzną,
  • ćwiczenia redakcyjne, opracowane pod kątem poprawy skuteczności komunikowania się urzędników,
  • słownik najważniejszych pojęć.


Nowe narzędzie umożliwia pobranie wybranych treści kursu w formacie .pdf. Ukończenie kursu zajmuje około 2 godzin i kończy się testem. Jego zaliczenie na poziomie co najmniej 80% umożliwia otrzymanie certyfikatu.

Kurs „Tworzenie komunikatów pisemnych zrozumiałych i dopasowanych do odbiorcy” dostępny jest, podobnie jak inne propozycje szkoleniowe skierowane do członków korpusu służby cywilnej, na platformie e-learningowej KPRM.

Zachęcamy do skorzystania z kursu i podwyższenia swoich kompetencji językowych!

Źródło: Serwis Służby Cywilnej