Konferencja podsumowująca realizację projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”

Data publikacji: 06.04.2017

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca projekt „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”. W trakcie konferencji zaprezentowano projekt, zrealizowane działania oraz uzyskane rezultaty i korzyści.

„Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen - walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza” to projekt współfinansowany z funduszy norweskich który został opracowany wspólnymi siłami przez Zespół Funduszy Pomocowych i wiodące Wydziały KWP zs. w Radomiu - Wydział dw. z Korupcją, Wydział Kryminalny i Laboratorium Kryminalistyki. Wartość całkowita zakończonego projektu to 1 243 000 zł.

Zakończony projekt szkoleniowy, dedykowany był bezpieczeństwu strefy Schengen poprzez ochronę wiarygodności umów zawieranych w obrębie państw Wspólnoty. Jego realizacja, polegała na wyposażeniu i szkoleniu policjantów mazowieckiego garnizonu, która niewątpliwie wpłynęła na poprawę efektów działań w zakresie ścigania i karania sprawców przestępstw korupcyjnych. Jest to bardzo istotna sprawa, gdyż są to czyny, które przez społeczeństwo odbierane są jako jedne z najbardziej dokuczliwych i zagrażających funkcjonowaniu państwa.

W ramach projektu, swoją wiedzę doskonalili Policjanci Wydziału dw. z Korupcją, Wydziału Kryminalnego i Laboratorium Kryminalistyki – ogółem 668 osób. Tym samym przeszkolono o 23% więcej funkcjonariuszy i pracowników Policji niż początkowo planowano. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się pod koniec 2015 roku. Wśród zaproszonych gości – często trenerów prowadzących zajęcia, byli funkcjonariusze unijnych Policji, krajowi specjaliści zajmujący się walką z korupcją, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. W ramach projektu został też zakupiony sprzęt, który wzmocnił możliwości techniczne Laboratorium Kryminalistyki.

W ostatnich latach Polska stała się jednym z największych beneficjentów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wyeliminowanie zagrożeń korupcyjnych przy rozdysponowywaniu środków oraz ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej stanowi jedno z głównych zadań stawianych przed polską Policją. Rodzi to konieczność stałej i aktywnej współpracy podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie korupcji z instytucjami i podmiotami przydzielającymi te środki oraz nadzorującymi ich prawidłowe wykorzystywanie. Jedną z form takiej współpracy jest organizowanie wspólnych szkoleń i seminariów poświęconych poprawie skuteczności ujawniania i wykrywania przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

 

Przypomnijmy:

Wydział dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu powstał 15.04.2004 roku. Do głównych zadań wydziału należy ujawnianie i wykrywanie przestępstw o charakterze korupcyjnym, zarówno w sferze publicznej jak i gospodarczej. W zakresie zainteresowania wydziału są przede wszystkim przestępstwa: łapownictwa, sprzedajności, płatnej protekcji, korupcji wyborczej, menadżerskiej jak również zmów przetargowych.

Przestępczość korupcyjna jest powiązana z przestępczością zorganizowaną (jest formą osłony takiej działalności). Zwalczaniem przestępczości zorganizowanej na terenie Mazowsza zajmuje się m.in. Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Przestępczość zorganizowana przejawia się w takich dziedzinach jak produkcja, przewóz i dystrybucja narkotyków, przemyt i produkcja alkoholu i papierosów, prostytucja, kradzieże i legalizacja skradzionych pojazdów, handel ludźmi.

Natomiast głównym zadaniem Laboratorium Kryminalistycznego jest wykonywanie badań i opinii kryminalistycznych z posiadanych specjalności w sprawach karnych, między innymi o charakterze korupcyjnym dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz organów prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. Badania te mają na celu ustalenie sprawców przestępstw i przygotowanie ujawnionych dowodów do celów procesowych.

Źródło: KWP zs. w Radomiu