Kurs w Koszycach dla techników kryminalistyki w ramach programu Erasmus+

Data publikacji: 06.04.2017

W dniach 27–31 marca 2017 roku Szkoła Policji w Koszycach (Słowacja) zorganizowała szkolenie dla 17 techników kryminalistyki oraz 3 policyjnych nauczycieli z Czech i Polski. Kurs zrealizowano w ramach projektu „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację” finansowanego z Programu Erasmus+.

W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy ds. techników kryminalistyki z KWP w: Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie, Kielcach i Radomiu. Podczas szkolenia został przedstawiony zakres badań kryminalistycznych realizowanych przez słowackie policyjne laboratoria kryminalistyczne. Biegli z laboratorium w Koszycach omówili problematykę badań biologicznych, chemicznych, daktyloskopijnych i traseologicznych.

Odbyły się również zajęcia dotyczące czynności technika kryminalistyki prowadzonych na miejscu zdarzenia, obejmujące dokumentację i zabezpieczanie ujawnionych śladów kryminalistycznych. Kolejnym elementem zajęć było przedstawienie założeń systemu informatycznego służącego do nadzoru nad obiegiem materiału dowodowego, którego działanie zaprezentowano w praktyce.

Podczas wizyty w siedzibach policyjnych techników kryminalistyki w Koszycach i obwodzie koszyckim uczestnicy mieli okazję obejrzeć sprzęt i środki wykorzystywane przez słowackich techników kryminalistyki do obsługi zdarzeń.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował podinsp. Artur Dębski ekspert Zespołu ds. Jakości CLKP, biegły z zakresu badań osmologicznych i koordynator zespołu wsparcia teleinformatycznego.

Źródło: CLKP