Operacja „Latina” wymierzona w pornografię dziecięcą w sieci

Data publikacji: 06.04.2017

14 osób zatrzymanych, zabezpieczone 61 jednostek centralnych, laptopy, tablety, 42 wymienne i zewnętrzne dysko twarde, ponad 2 tys. płyt CD i DVD, pendrivy, karty pamięci, telefony komórkowe - to wynik operacji „Latina” przeprowadzonej w całym kraju, wymierzonej w rozpowszechnianie pornografii dziecięcej w Internecie. Działania koordynowała Komenda Główna Policji - sprawa jest rozwojowa.

Uderzenie polskiej Policji, wymierzone w przestępczość pedofilską to efekt międzynarodowej współpracy polskich i niemieckich służb.

Regularne przeczesywanie sieci internetowej w poszukiwaniu zabronionych treści to jedno z narzędzi, którymi posługują się policjanci zwalczający pornografię dziecięcą. Tak też było w tym przypadku. Niemieccy funkcjonariusze kryminalni landau Badenia-Wirtembergia, w ramach współpracy związanej ze zwalczaniem pornografii dziecięcej przekazali polskiej Policji informacje i materiały dotyczące pornografii dziecięcej w Internecie.

Informacje dotyczą trzech operacji „Badezimmer”, „Latina” oraz „Passat”. Sprawy prowadzone były przez Krajowy Urząd Kryminalny Badenii-Wirtembergii, który w dniach 18 czerwca – 30 września 2015 r. (op. Badezimmer), w dniach 1 października – 17 listopada 2016 r. (op. Latina) oraz 11 stycznia – 23 marca 2016 r. (op. Passat) przeprowadził monitoring sieci peer-to-peer eDonkey2000 w poszukiwaniu plików z pornografią dziecięcą. W wyniku przeszukania sieci ujawniono, że określona liczba użytkowników oferowała m. in. kompletne pliki filmowe przedstawiające wykorzystywanie seksualne małoletnich dziewczynek, które był już wcześniej dystrybuowane w sieci eDonkey, i które uprzednio zostały zabezpieczone przez Policję niemiecką. W wyniku wspólnych działań ustalono szereg adresów IP użytkowników, co do których istniało podejrzenie, że posiadają i rozpowszechniają pliki z treściami pedofilskimi i umożliwiają ich pobieranie innym użytkownikom sieci eDonkey. Wśród z nich znalazły się także adresy IP komputerów z Polski.

Przy współpracy z Interpolem informacje te wraz z materiałami zostały przekazane do Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Do sprawy włączyli się także policjanci z Biura dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, którzy w szesnastu województwach ustalili prawie 50 użytkowników sprowadzających oraz udostępniających pliki wideo z pornografią dziecięcą.

W wyniku analizy tych informacji Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji we współpracy z komendami wojewódzkimi Policji przeprowadził zakrojoną na cały kraj operację ukierunkowaną na zwalczanie rozpowszechniania pornografii dziecięcej w Internecie. Działania te objęto kryptonimem „Latina”.

O ustalonej godzinie kilkudziesięciu policjantów w jednym momencie weszło na 33 wcześniej ustalone adresy. W wyniku operacji „Latina” zabezpieczyli 61 jednostek centralnych, laptopów i tabletów, 42 wymienne i zewnętrzne dyski twarde, ponad 2400 płyt CD/DVD, telefony komórkowe, 41 pendrivów i kart pamięci SD i inne nośniki informatyczne.

Zatrzymano 14 osób, z których 11 już na etapie wstępnych czynności przyznało się do winy tj. sprowadzania i/lub rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Sześć z nich już usłyszało 9 zarzutów z art. 202 par. 3 i 202 par. 4a kk. Wobec dwóch podejrzanych osób, na wniosek Prokuratury nadzorującej postępowanie, zastosowano tymczasowy areszt odpowiednio na 2 i 3 miesiące. Wobec kolejnych 4 podejrzanych zastosowano trzy dozory Policji, zakaz opuszczania kraju oraz dwa poręczenia majątkowe.

29 osób na chwilę obecną ma status podejrzewanych. Dalsze czynności procesowe wobec nich, w tym ewentualne zarzuty, będą zależeć od oględzin nośników przez biegłych sądowych z zakresu informatyki pod kątem ujawnienia treści pedofilskich na zabezpieczonym materiale dowodowym. Część z nich - nie czekając na wynik ekspertyz - już przyznało się do stawianych zarzutów.

Sprawa pozostaje rozwojowa. Policjanci zapowiadają kolejne zatrzymania.

(mw)