Akt mianowania dla szefa stołecznych policjantów

Data publikacji: 05.04.2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. dr. Rafała Kubickiego. Uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego odbyła się dzisiaj w Białej Sali Pałacu Mostowskich.

Dzisiaj w siedzibie Komendy Stołecznej Policji, w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka wraz z zastępcą – nadinsp. Janem Lachem, Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, kadry garnizonu stołecznego oraz szefów zaprzyjaźnionych służb mundurowych, mł. insp. dr Rafał Kubicki odebrał z rąk ministra akt nominacyjny na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji.

Następnie szef resortu, w asyście Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Stołecznego Policji, wręczył sześciu, wyróżniającym się w służbie policjantom nagrody pieniężne oraz pamiątkowe ryngrafy. Funkcjonariusze zostali nagrodzeni w podziękowaniu za profesjonalizm oraz determinację w wykonywaniu obowiązków służbowych podczas pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powiedział: - Garnizon stołeczny wyróżnia się spośród innych nie tylko wielkością, ale przed wszystkim wyzwaniami, które stawiane są funkcjonariuszom – szczególnie mam tu na myśli dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. (…) Życzę Panu Komendantowi dużo satysfakcji z powierzonych obowiązków. Jestem przekonany, że doskonale się Pan z nich wywiąże – tym bardziej, że doskonale zna Pan specyfikę garnizonu, ponieważ pełnił Pan tu służbę przez wiele lat.

Jako kolejny głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk: - To bardzo ważny dzień dla jednostki. Objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji to wielki zaszczyt i honor, ale także zobowiązanie wobec przełożonych, a przede wszystkim wobec mieszkańców. (…) Życzę Panu wielu dalszych sukcesów – szczególnie takich, jak ten dzisiaj, kiedy minister docenia pracę Pańskich podwładnych.

Do gratulacji oraz życzeń dołączyli się Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz kapelan stołecznych policjantów – ks. Józef Jachimczak.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał mł. insp. dr Rafał Kubicki, który podziękował za możliwość pokierowania tak wyjątkową jednostką. – Jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ale po ostatnich 4 tygodniach, kiedy poznałem kadrę kierowniczą i przyjrzałem się codziennej pracy jednostki, jestem przekonany, że ze wszystkimi stawianymi przed nami wyzwaniami doskonale sobie poradzimy.

Zwracając się do szefów zaprzyjaźnionych służb mundurowych Komendant Stołeczny Policji zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby dalsza współpraca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i okolicznych powiatów nadal układała się tak dobrze, jak dotychczas.

Następnie Komendant Stołeczny Policji mł. insp. dr Rafał Kubicki wręczył pamiątkowe ryngrafy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantowi Głównemu Policji oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.


Źródło: KSP