Porozumienie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa podpisane

Data publikacji: 05.04.2017

Mł. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podpisali porozumienie, które określa współpracę przy m.in. formułowaniu założeń programów studiów w zakresie zarządzania kryzysowego, a także organizacji wspólnych konferencji, szkoleń i seminariów.

5 kwietnia br. w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie miało miejsce spotkanie, podczas którego mł. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa złożyli swoje podpisy pod treścią porozumienia o wzajemnej współpracy.

W ramach tej umowy szczycieńska Uczelnia będzie współpracować z RCB w zakresie zarządzania kryzysowego m.in. poprzez:

  • wzajemne udostępnianie analiz, ocen i prognoz z zachowaniem przepisów dotyczących informacji prawnie chronionych,
  • organizację staży, udziału w ćwiczeniach, warsztatach problemowych i konferencjach studentów WSPol,
  • organizację wspólnych konferencji, sympozjów, seminariów oraz szkoleń i ćwiczeń,
  • współpracę w zakresie formułowania pożądanych efektów kształcenia, założeń programów studiów na kierunkach prowadzonych przez WSPol w zakresie zarządzania kryzysowego oraz współpracę w zakresie wsparcia w realizacji procesu dydaktycznego przez kadry Centrum,
  • opracowywanie oraz promowanie rozwiązań służących doskonaleniu metod i narzędzi zarządzania kryzysowego,
  • współpracę w zakresie formułowania tematów badawczych oraz ich realizacji,
  • popularyzację wspólnie realizowanych lub planowanych przedsięwzięć.

Źródło: WSPol w Szczytnie