Podsumowanie akcji - "5 minut do serca"

Data publikacji: 04.04.2017

W minioną sobotę (1 kwietnia) Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI zorganizował zbiórkę krwi pod hasłem ,,5 minut do serca". Chętni mogli oddawać krew w tzw. „krwiobusie” przy Urzędzie Dzielnicy Targówek oraz zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Zbiórka krwi prowadzona była we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Akcję wspierał p.o. Komendant Stołeczny Policji mł. insp. Rafał Kubicki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek Grzegorz Gadecki oraz aktorzy: Cezary Żak i Przemysław Sadowski.

Podczas sobotniej zbiórki krwi zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI pod hasłem "5 minut do serca" zarejestrowanych zostało 52 dawców, z czego krew oddało 41 osób. Udało się zebrać prawie 19 litrów krwi. 26 osób natomiast zarejestrowało się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.

W trakcie akcji Młodzieżowa Drużyna Ratownicza działająca przy Gimnazjum nr 144 w Warszawie uczyła chętnych, jak udzielać pomocy poszkodowanym w nagłych sytuacjach.

Akcję wspierał p.o. Komendant Stołeczny Policji mł. insp. Rafał Kubicki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek Grzegorz Gadecki oraz aktorzy - Cezary Żak i Przemysław Sadowski.

Podziękowania należą się również pracownikom Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Targówek.

Stołeczni policjanci składają również serdeczne podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli na akcję i przyłączyli się do niej. Jednocześnie zachęcają wszystkich do przyłączenia się do tego szczytnego celu, jakim jest ratowanie ludzkiego życia. Oddając krew nic nie tracimy, a możemy jedynie zyskać.

Przypomnijmy, że dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących jej chorób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kg.

Źródło: KSP