Zakończona pierwsza wojewódzka debata społeczna - „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”

Data publikacji: 03.04.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Dzisiaj w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zainaugurował cykl tego typu debat w województwie podlaskim.

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku zainaugurował cykl debat społecznych organizowanych pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata miała na celu określenie, w jaki sposób białostocka Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedstawiciele białostockiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy i pracowników białostockiej Policji, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Oczywiście nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, przy tej okazji przedstawiono podstawowe obowiązki służby dzielnicowego, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Głównym punktem tego niecodziennego spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu białostockiego.

Źródło: KWP Białystok