Warsztaty w Sułkowicach

Data publikacji: 29.03.2017

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończyła się kolejna edycja warsztatów doskonalących pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych. Warsztaty skierowane są przede wszystkim do policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę patrolowo-interwencyjną w swoich jednostkach organizacyjnych. W bieżącym roku z tej formy doskonalenia zawodowego skorzystało 160 policjantów.

W trakcie warsztatów policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przygotowano do nich takie założenia, by odzwierciedlały zdarzenia, z którymi funkcjonariusze najczęściej mają do czynienia podczas służby. Omawiając wykonywane przez słuchaczy ćwiczenia, prowadzący zajęcia podkreślali konieczność przeprowadzania interwencji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej
uczestników, a także zgodnego z prawem wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego. Udział w warsztatach umożliwiał też przypomnienie sobie sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym osobom. Po zakończeniu warsztatów policjanci bardzo dobrze ocenili przydatność przekazywanych treści oraz sposób prowadzenia zajęć. Jesteśmy przekonani, że zdobyte doświadczenie i wiedza przełożą się na profesjonalne wykonywanie zadań zawodowych.

Warsztaty doskonalące pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych realizowane są w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach od 2015 roku. W zeszłym roku zostało przeszkolonych 428 słuchaczy.

Xródło: CSP w Legionowie